Bättre samverkan mellan näringsliv och myndigheter

07 juli 2017

Den 5 juli anordnade Larmtjänst och Svensk Försäkring ett seminarium i Almedalen om vardagsbrottslighet. Vid seminariet medverkade representanter från politiken, Polisen, försäkringsbranschen och Svensk Handel.

Seminariet, "Gängskjutningar, internationella stöldligor och smash & grab- vart är vi på väg?" inleddes av Per Norström på Larmtjänst som lyfte några aktuella brottstrender som kostar samhället och försäkringsbolagen stora pengar men som även skapar otrygghet för den enskilda individen.

– En stor del av vardagsbrotten begås av internationella ligor som dammsuger områden på jakt efter smycken, båtmotorer och bilar. Bostadsinbrott och åldringsbrott skapar stor otrygghet i samhället framförallt för kvinnor, sa Per Norström.

Efter Pers inledning var det dags för tre olika paneldebatter där Anti Avsan, (M), Per Geijer, Svensk Handel, Roger Haddad (L), Heléne Petersson (S), Pia Sjunnegård Dahlbom, Polisen, Per Norström, Larmtjänst och Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar deltog.

Vid första paneldebatten diskuterades smash and grab kupper som innebär att man kör in med ett fordon i exempelvis en elektronikbutik för att komma åt varorna. Stölderna innebär stora kostnader med skador på byggnaden, stöldgods, stulna maskiner och stulna flyktbilar.

Per Geijer menade att detta inte är någon ny brottstyp men att den blivit grövre när man börjat använda stora maskiner. Han efterlyste mer informationsutbyte med Polisen så att de själva kan jobba bättre mot denna typ av brottslighet som drabbar deras handlare. Han var positiv till att försäkringbranschen efter 2018 har möjlighet att kräva startspärr eller immobilizer i alla nya entreprenadmaskiner, eftersom detta kommer försvåra stölderna av maskinerna. Per Norström lyfte den nationella statistik som Larmtjänst börjat föra för att kartlägga smash and grab kupperna i landet.

– I statistiken finns information om var, när och hur stölden inträffat, sa Per Norström.

Den andra paneldiskussionen handlade om internationella stöldligor som dammsuger områden på jakt efter smycken, båtmotorer och bilar. Pia Sjunnegård Dahlbom berättade att detta varit ett bekymmer i många år och att svensk polis har ett nära samarbete med övriga Europa för att jobba mot denna typ av brottslighet. Hon berättade att Polisen har stor kunskap över vilka dessa personer är, eftersom många gjort brott tidigare i Sverige, och att Polisen jobbar med att försöka stoppa dessa vid gränsen. Men det finns fortfarande ett resursproblem inom Polisen.

– Skulle vi vara fler poliser så skulle vi kunna göra mer, sa Pia Sjunnegård Dahlbom.

Heléne Petersson påpekade att även allmänheten spelar en viktig roll och att vi inte kan lägga allt på Polisen. Hon lyfte samverkansprojekt som man sett visat på bra resultat.

– Grannsamverkan och DNA- märkning är bra exempel på hur allmänheten kan hjälpa till att försvåra för tjuvarna och därmed minska stölderna, sa Heléne Petersson.

Deltagarna var överens om att straffskalan idag var bra men att den behövde tillämpas bättre för att ge kraftfullare signaler utåt.

– Om vi lagstiftar om något så är ju tanken att detta ska användas, sa Anti Avsan.

Den tredje och sista paneldebatten handlade om gängskjutningar och där betonade Ann Hassel Tano konsekvenserna för samhället med att prioritera bort mängdbrotten för att kunna utreda grövre brott. Hon utlyste även en utredning där man skulle kunna titta närmare på hur näringsidkare på ett bättre sätt ska kunna samarbeta med Polisen och hur man ska kunna effektivisera informationsutbytet.

- Alla parter inom samhället, såsom privata näringslivet och försäkringsbranschen, ska kunna bidra med information för att kunna motverka brottsligheten. Försäkringsbranschen kan bidra till att förhindra brott, men vi är lite bakbundna, sa Ann Hassel Tano.

Roger Haddad sa att vi måste vara mer realistiska mot Polisen och exempelvis även ta mer hjälp av kommunerna. Panelen kom åter tillbaka till vikten med samverkan mellan olika aktörer för att bli mer effektiva i arbetet mot kriminella.

Moderator för seminariet var Margit Silberstein. 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här