Båtmotorstölderna minskar i landet

21 januari 2015

Under 2014 polisanmäldes 2 536 båtmotorstölder vilket är en minskning med ca 5 procent jämfört med 2013. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet. Båtsamverkan och specifika polisinsatser kan vara orsaker till den positiva utvecklingen.

Antalet polisanmälda båtmotorstölder senaste fem åren. Källa Brå

Båtmotorstölderna minskar i landet, det visar sen senaste statistiken över polisanmälningar från Brottsförebyggande rådet (Brå). Under 2014 polisanmäldes 2536 båtmotorstölder vilket är 142 färre än föregående år. Minskningen kan förklaras med att fler båtklubbar har anslutit sig till Båtsamverkan och polisens insatser med skärpta poliskontroller av fordon i hamnar i både Stockholm och i Skåne.

- Båtmotorstölder har under året även fått utrymme i media vilket kan ha bidragit till att fler båtägare blivit mer observanta med hur de förvara sina båtar och motorer på ett stöldsäkert sätt, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Flest båtmotorstölder har polisanmälts i länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Gävleborg. I Stockholm har stölderna minskat med ca 9 procent och i Västra Götaland med ca 12 procent. I Skåne ha däremot stölderna ökat med ca 9 procent men mest anmärkningsvärt är den negativa stöldutvecklingen i Gävleborgs län. Under 2014 polisanmäldes 145 båtmotorstölder i länet vilket kan jämföras med föregående år då det polisanmäldes 51 båtmotorstölder. Detta är en ökning med ca 184 procent.

- Båtarna ligger i obevakade hamnar samtidigt som länet har ett bra geografiskt läge för att snabbt komma ut ur landet. Kapellskär ligger exempelvis nära och under året har polisen gjort ett flertal gripanden både i Sverige och i Östeuropa med stöldgods från Gävleborg, säger Carina Birking.

Under året är det främst mindre båtmotorer, under 50 hk, som har stulits vilket kan förklaras med tillgång och efterfråga samt logistiska orsaker. 70 procent försvinner ut ur landet och enbart ett fåtal motorer kommer tillbaka. Motorerna fraktas ut genom olika fordonstyper, allt från personbilar till turistbussar, eller tillsammans med annat stöldgods.

Båtmotorstölder under 2014 fördelat på län. Källa Brå. 


Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör, tele: 08- 522 784 39, asa.sonnerby@larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här