Försäkringsbranschen granskar bilbränder

22 februari 2017

Under 2017 kommer försäkringsbranschen genomföra en bransch-gemensam kontrollaktivitet som rör bilbränder. Försäkringsbranschen kommer att lägga extra resurser och utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bilbränder.

Bilbränder är kostsamma skador och under 2015 betalade försäkringsbranschen ut närmare 157 miljoner kronor i skadeersättning. Nu vill försäkringsbranschen lägga extra resurser på dessa skador för att utreda i vilken utsträckning försäkringsbedrägerier kan vara en orsak till anlagda bilbränder.

- Bränderna skapar otrygghet i samhället. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är en vanlig orsak till bilbränder. Vi kommer därför att titta extra på denna typ av skador, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Försäkringsbedrägerier är ett brott med ett stort mörkertal. Årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut omkring 50 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar. Under 2016 genomförde försäkringsbranschen 7417 bedrägeriutredningar vilket är en ökning jämfört med 2015 då 6967 bedrägeriutredningar genomfördes. Bedrägeriutredningarna ledde till att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 471 miljoner kronor. Totalt gjordes 391 polisanmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier.

- Försäkringsbedrägerier gör att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier. Därför är det viktigt att försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga bedrägerier, säger Mats Galvenius.

Motorskador utgör en hög andel av de skadeersättningar som avböjdes under 2016. 137 miljoner kronor av de avböjda skadeersättningarna var motorskador, en ökning med 5 procent jämfört med 2015. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier från branschorganisationerna Larmtjänst och Svensk Försäkring.

- Genom fördjupade utredningar av bilbränder vill vi försvåra för dem som planerar att använda denna metod för att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst, säger Mats Galvenius.


Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.sonnerby@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här