Tillbaka

Häleri och god tro

24 mars 2021
En bra deal är inte alltid en bra deal. När man handlar på andrahandsmarknaden finns det en risk att man medvetet eller omedvetet köper stulna varor. Att bedriva handel med stulna varor, kallas för häleri. Här sker den organiserade brottslighetens möte med den legala marknaden.

Årligen stjäls varor för hundratals miljoner i Sverige. Varor som sedan säljs vidare på andrahandsmarknaden. Om du funderar på att köpa en begagnad vara måste du försäkra dig om att den inte är stulen. Oavsett av vem och hur köpet går till så är det din sak som köpare att på bästa sätt kontrollera varans historia. Det finns mycket som du kan och bör göra före ett köp. Både Larmtjänst och Polisen försöker bidra till att göra ditt köp säkrare, samt göra det svårt för kriminella krafter och minska antalet stulna objekt på marknaden.

Vad är häleri?

Häleri är en sammanfattande benämning på olika slag av hantering av egendom som någon annan person kommit åt genom ett brott, till exempel att gömma eller sälja stulet gods. Häleri eller häleriförseelse är ett brott som man kan göra sig skyldig till om man köper eller på något annat sätt befattar sig med stöldgods.     

Häleri är, till exempel:

  • När du köper en vara på begagnatmarknaden som har fråntagits sin ägare genom brott
  • När du tar emot pengar som kommer från brottslig verksamhet
  • När ett företag köper in stulna varor för att använda eller sälja i företaget

Vem begår ett häleribrott?

Eftersom du kan göra dig skyldig till brottet häleri genom att köpa stöldgods, medvetet eller omedvetet, är det viktigt att ha koll på din undersökningsskyldighet.

Du måste som köpare undersöka varan du ska köpa genom att kontrollera att den inte är stulen.

Att tänka på när du ska sälja eller köpa en begagnad vara

  • Lita på din instinkt – är ett erbjudande för bra för att vara sant, då är det ofta så. Är priset på varan rimlig?

  • Spara alltid originalkvitton – de behövs om du ska sälja något i framtiden. Om originalkvittot är ett kassakvitto, kopiera detta då kassakvitton ofta bleknar bort efter ett tag. Spara kopian tillsammans med originalkvittot.

  • Var beredd att visa legitimation så att köparen kan känna sig trygg i köpet.

  • Fråga om legitimation på den som säljer, begär att få se inköpskvittot, och helst också garantibevis i original, när du köper begagnade varor.

  • Bedöm situationen, inte personen. Hur trevlig en säljare än är så finns det tillfällen att misstänka att allt inte står rätt till, till exempel om säljaren har orimligt bråttom eller inte vill visa var hen bor.

  • Om säljaren bara är intresserad av kontanter kan det vara en anledning att fundera på varför.

Lagen om god tro

Sedan 2003 gäller nya bestämmelser när det gäller att handla i ”god tro”. I korthet innebär det att den som medvetet eller omedveten köper en vara som visar sig vara stulen blir tvungen att lämna tillbaka varan till den ursprunglige ägaren utan att få några pengar tillbaka. Inte heller försäkringar täcker den här typen av förluster. Borde man misstänkt eller rent av känner till att varan är stulen så kan man dessutom själv bli åtalad för häleri och få böter eller i grova fall upp till sex års fängelse.

Straff för häleri

Begår man häleri, så riskerar man att dömas till fängelse i upp till två år. Anses brottet som grovt, är straffskalan fängelse i mellan sex månader och upp till sex år. Är brottet istället att bedöma som ringa, så döms man inte för häleri utan för häleriförseelse, vilket kan resultera i böter eller fängelse i upp till sex månader.Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet