Tillbaka

Godsåterfinnande

27 februari 2014
En central del i Larmtjänsts verksamhet är att söka, identifiera och återfinna misstänkt stöldgods. Detta kräver en kontinuerlig, nära och förtroendefull dialog med kundföretag, myndigheter, tillverkare och andra externa aktörer.

Varje år stjäls gods för flera miljarder kronor i Sverige. En central del i vårt arbete är att inhämta information och föra register över stulet gods för att sedan kunna söka och återfinna objekten. Vi sammanställer därefter information om var, när och hur godset har försvunnit och delar informationen med branschen, myndigheter och andra relevanta aktörer. På så vis ökar möjligheten att återfinna godset.

Databaser för identifiering

Larmtjänst har omfattande databaser över både registrerade och oregistrerade fordon, båtar och båtmotorer. Dessa databaser används för analyser, identifieringar och statistik.

Vår unika databas över oregistrerade objekt, såsom båtmotorer och entreprenadmaskiner, bygger bland annat på skadeanmälningar från försäkringsföretag. Den spelar en ovärderlig roll vid identifiering av misstänkt stöldgods. Varje år registreras cirka 2000 båtar och båtmotorer i vår databas. Tack vare denna resurs kan båtar och båtmotorer till ett värde av cirka 10 miljoner kronor årligen återlämnas till sina rättmätiga ägare.

Identifiera stöldgods

Larmtjänsts verksamhet är i första hand inriktad på fordonsrelaterad brottslighet och vår tekniska kompetens efterfrågas från branschen, Polisen och andra myndigheter. Vid beslag hjälper vi ofta Polisen med att identifiera fordon, båtar och båtmotorer samt fastställa vem som är ägaren till godset. Om objektet blivit omidentifierat eller fått en falsk identitet krävs fördjupade identitetsundersökningar.

Exponering av stöldgods

För att snabbt sprida information om stölder använder Larmtjänst etablerade larmkedjor. Larm skickas till poliser, handlare, tillverkare, transportörer och marinpersonal som befinner sig på platser där stöldgodset kan passera eller observeras. Larmkedjorna används också för att identifiera stöldgods, inklusive fordon, metaller och däck. När vi misstänker att stöldgodset är på väg att lämna landet aktiverar vi våra internationella larmkedjor, som involverar färjehamnar, gränspolis, tull och internationella aktörer.

Sociala medier

Larmtjänst sprider även information om stölder och stöldgods genom sociala medier, massmedia och på hemsidan. Stöldtipset är försäkringsbranschens gemensamma tipstjänst som hanteras av Larmtjänst. Genom Stöldtipset kan allmänheten enkelt tipsa om stöldgods och försäkringsbedrägerier. 

Stöldtipset har en egen hemsida www.stoldtipset.se, finns i sociala medier och
har tipsnummer 020- 325 325 dit allmänheten kan ringa dygnet runt. Tipslämnaren kan vara anonym.

 

Tipshantering

  • Tips från Allmänheten: Larmtjänst är beroende av tips från allmänheten för att bekämpa stöldgods. Dessa tips är ovärderliga och leder ofta till att stöldgods återfinns och brott klaras upp.
Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet