;

Godsåterfinnande

En central del i Larmtjänsts verksamhet är att söka, identifiera och återfinna misstänkt stöldgods. Detta kräver en kontinuerlig, nära och förtroendefull dialog med kundföretag, myndigheter, tillverkare och andra externa aktörer.

Varje år stjäls gods för flera miljarder kronor i Sverige. En central del i vårt arbete är att inhämta information och föra register över stulet gods för att sedan kunna söka och återfinna objekten. Vi sammanställer därefter information om var, när och hur godset har försvunnit och delar informationen med branschen, myndigheter och andra relevanta aktörer. På så vis ökar möjligheten att återfinna godset.

DATABAS MED EFTERLYSTA OBJEKT

Larmtjänst har databaser över både registrerade och oregistrerade fordon, båtar och båtmotorer. Dessa databaser används för att göra analyser, identifieringar och statistik.

Vår databas över oregistrerade objekt, t.ex. båtmotorer och entreprenadmaskiner, är unik och bygger bl.a. på de skadeanmälningar vi får från försäkringsföretagen. Databasen är ovärderlig i samband med identifieringar av misstänkt stöldgods. Varje år registreras exempelvis cirka 2000 båtar och båtmotorer i databasen. Tack vare databasen kan båtar och båtmotorer till ett värde av cirka 10 miljoner kronor årligen återlämnas till sina
rättmätiga ägare.

IDENTIFIERA STÖLDGODS

Larmtjänsts verksamhet är i första hand inriktad på fordonsrelaterad brottslighet och vår tekniska kompetens efterfrågas från branschen, Polisen och andra myndigheter. Vid beslag hjälper vi ofta Polisen med att identifiera fordon, båtar och båtmotorer samt fastställa vem som är ägaren till godset. Om objektet blivit omidentifierat eller fått en falsk identitet krävs fördjupade identitetsundersökningar.

EXPONERING AV STÖLDGODS

För att snabbt få ut information om stölder använder sig Larmtjänst av upparbetade larmkedjor. Larmen skickas ut till exempelvis poliser, handlare, tillverkare, transportörer och marinor som befinner sig på platser där godset möjligtvis kan komma att passera eller iakttas. Larmkedjorna används även för att identifiera stöldgods, t.e.x. fordon, metaller och däck. När vi misstänker att stöldgodset är på väg att lämna landet använder vi oss av våra internationella larmkedjor som involverar färjehamnar, gränspolis, tull och internationella aktörer.

SOCIALA MEDIER

Larmtjänst sprider även information om stölder och stöldgods genom sociala medier, massmedia och på hemsidan. Stöldtipset är försäkringsbranschens gemensamma tipstjänst som hanteras av Larmtjänst. Genom Stöldtipset kan allmänheten enkelt tipsa om stöldgods och försäkringsbedrägerier. 

Stöldtipset har en egen hemsida www.stoldtipset.se, finns i sociala medier och
har tipsnummer 020- 325 325 dit allmänheten kan ringa dygnet runt. Tipslämnaren kan vara anonym.

 

TIPSHANTERING

Tips från allmänheten om misstänkt stöldgods är en viktig del i den godsåterfinnande verksamheten, något som Larmtjänst arbetar aktivt med. Även tips om försäkringsbedrägerier är viktiga. Alla inkomna tips bearbetas av Larmtjänst och leder många gånger till att stöldgods anträffas och brott klaras upp.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.