Tillbaka

Kriminaltekniska tjänster

28 februari 2014
Larmtjänst erbjuder försäkringsföretagen kriminaltekniska tjänster så som fordonstekniska analyser, it-forensiska analyser, brandtekniska analyser, dokumentanalyser och inbrottstekniska undersökningar.

Larmtjänst erbjuder kundbolagen ett antal kriminaltekniska tilläggstjänster mot timdebitering. På så sätt kan Larmtjänst hjälpa till som en oberoende sakkunnig part vid oklara försäkringsfall. Vid de kriminaltekniska tjänsterna behandlar Larmtjänst de personuppgifter som omfattas av undersökningen som personuppgiftsbiträde till försäkrings­företaget. Det är försäkringsföretaget som är personuppgifts­ansvarig.

BRANDTEKNISKA ANALYSER

Bränder är komplicerade skador eftersom mycket försvinner i branden. Ibland kvarstår enbart stoft, damm och balkar. Vid tveksamma försäkringsfall kan försäkringsföretagen anlita Larmtjänst för att få experthjälp att utreda orsaken. Larmtjänst utreder bränder i byggnader och fordon.

Vid en brand i byggnad gör Larmtjänst först en platsundersökning för att undersöka brandplatsen. Var har branden startat? Varför har den uppstått? Hur har den spridit sig? Vid fordonsbränder undersöks även stöld- och inbrottstecken. Branden analyseras och protokoll med information om händelseförlopp, byggnadstekniska förutsättningar, brandskador, tolkning av brandförlopp och beskrivning av genomförd utredning lämnas över till försäkringsföretaget. Försäkringsföretaget fattar sedan beslut om hur skadan ska ersättas; helt, delvis eller avböjas, d.v.s. att ingen ersättning betalas ut.
Under 2021 införskaffade Larmtjänst en brandhund som hjälper till vid brandutredningar för att söka efter spår av brandfarliga vätskor.

INBROTTSTEKNISKA ANALYSER

Ibland uppstår det oklarheter vid inbrottsskador som anmälts till försäkringsföretaget. Då kan Larmtjänst hjälpa till med en teknisk inbrottsanalys. Inbrottsanalysen görs, precis som vid en brandteknisk analys, av en erfaren kriminaltekniker som är anställd på Larmtjänst. Vid inbrottsanalysen gör Larmtjänst en platsundersökning för att titta på inbrottsvägen och tillvägagångssättet, exempelvis brytskador på dörrar och fönster. Undersökning utförs även på dörrlås och fönsterlås beträffande skador och funktion. Är det möjligt att komma in i bostaden/lokalen på det sätt som påstås?

Inbrottet analyseras och protokolleras. Underlaget lämnas sedan över till försäkringsföretaget som fattar beslut om hur skadan ska ersättas.

 

DOKUMENTANALYS

Försäkringsföretagen får ofta in kvitton och dokument från försäkringstagarna. Vid misstanke om förfalskning kan försäkringsföretagen skicka in handlingarna för analys hos Larmtjänst. Genom vår analysutrustning kan vi analysera bläck och tryck på papper och se om det är en förfalskning eller inte. Därefter protokollerar och presenterar vi informationen som kommit fram genom analysen. På så vis kan vi hjälpa försäkringsföretagen att avslöja bedrägeriförsök och säkerställa att rätt ersättning betalas ut till försäkringsföretagaren.

Om ärendet tas upp i domstol kan försäkringsföretaget även få stöd genom vittnesmål från en oberoende part som Larmtjänst.

Analysutrustningen jobbar med olika belysningar och gör det möjligt att särskilja typer av pennpastor. Genom att analysera tryckmetoder och skrifter kan Larmtjänst se om kvittot eller dokumentet har manipulerats i efterhand. Ofta är det datum eller belopp som har ändrats i syfte att få en högre ersättning än man är berättigad till.

En stor del av analyserna görs på utländska handskrivna kvitton och majoriteten av kvittona rör guldsmycken och juveler. Ibland förfalskas även certifikat, exempelvis klockcertifikat.

Genom analysutrustningen är det möjlighet att kontrollera om dokumentet är äkta eller inte.

IT-FORENSISKA ANALYSER

Larmtjänst genomför tömningar av exempelvis mobiltelefoner. En enskild undersökning genomförs på initiativ och uppdrag av det berörda försäkringsföretaget. Det är också försäkringsföretaget som avgör ändamålet med den enskilda undersökningen, vilken utrustning som ska undersökas, vilken typ av uppgifter och vilken tidsperiod som ska undersökas etc.

FORDONSTEKNISKA ANALYSER

Om det finns oklara stöldskador på ett fordon kan Larmtjänst hjälpa försäkringsföretaget med en fordonsteknisk analys. Syftet med analysen är att kunna påvisa att en stöld faktiskt har ägt rum eller ej.

Vid analysen undersöker man fordonets helhet för att sedan göra en slutgiltig bedömning. Larmtjänst tittar då på relevanta komponenter, genomför elektroniska analyser och undersöker nycklarna. Analysen protokolleras och lämnas sedan över till försäkringsföretaget som tar beslut om hur de ska gå vidare.

Larmtjänst hjälper även Polisen med fordonstekniska analyser i ärenden av gemensamt intresse. Syftet med dessa analyser är att fastställa stöldsättet eller annan information som kan vara till hjälp vid polisiära utredningar.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet