Tillbaka

Stöd och verktyg för utredningar

27 februari 2014
Larmtjänst arbetar aktivt med att reducera försäkringsföretagens skadekostnader och erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Försäkringsföretagens utredningsverksamheter kan sedan använda tjänsterna i sitt dagliga arbete för att bekämpa kriminalitet
riktad mot branschen.

Hemsida och stöldmodusdatabas 

Larmtjänsts hemsida fungerar som den centrala informationskanalen och arbetsverktyget för de tjänster som erbjuds kundföretagen. Bakom inlogg kan användare söka i Larmtjänsts databas över efterlysta och anträffade objekt. Dessutom är det möjligt att registrera saknade objekt – det vill säga objekt som är polisanmälda men ännu inte efterlysta av Polisen. När objekten är registrerade i Larmtjänsts databas blir de sökbara och synliga för allmänheten. Om objekten är av större värde eller särskilt intresse exponeras de ytterligare med text och bild på den publika sidan för att sprida information till allmänheten.

För att förstå hur fordon stjäls i Sverige undersöker Larmtjänst kontinuerligt anträffade fordon och bistår med tekniska utredningar och analyser. Vi granskar eventuella skador och undersöker om tjuvarna har kringgått det elektroniska stöldskyddet som moderna fordon är utrustade med. Informationen görs tillgänglig i en stöldmodusdatabas, där försäkringsföretagen kan söka relevant information. Om vi identifierar att vissa bilmodeller är extra utsatta för stölder, informerar vi tillverkaren eller generalagenten så att de kan vidta åtgärder. Databasen uppdateras löpande av en teknikgrupp bestående av representanter från Larmtjänst och försäkringsföretagen. Gruppen granskar även verktyg som påstås användas för att kringgå det elektroniska stöldskyddet och genomför utbildningar. Informationen i stöldmodusdatabasen är värdefull för försäkringsföretagens utredningsverksamhet, då den hjälper dem bedöma om en stulen bil faktiskt har blivit stulen eller om det är ett försök till försäkringsbedrägeri.

Statistik och trendanalyser

Larmtjänsts databas innehåller värdefull information som används för att ta fram och sammanställa statistik. Genom att analysera denna statistik kan vi identifiera stöldtrender och lägesbilder, vilket vi sedan delar med Polisen och försäkringsbranschen. Dessutom skapar vi analysprotokoll som utgör statistiskt underlag för försäkringsföretagens utredningsärenden. En del av den sammanställda statistiken används också för att skapa rapporter som informerar allmänheten om trender och fenomen inom försäkringsrelaterad brottslighet. Dessa rapporter kan även bidra till debatt och konkreta brottsförebyggande åtgärder.

Id-manualer för  identifiering

Larmtjänst publicerar ID-manualer på hemsidan bakom inlogg så att försäkringsföretag, polis och bilprovning ska kunna kontrollera och säkerställa identiteten på fordon, båtar och båtmotorer. ID-manualerna innehåller information om var identitetsmärkningen är placerad, hur den är uppbyggd och vad de olika siffrorna innebär. Arbetet kräver nära kontakter med biltillverkare, både nationellt  och internationellt. Dessa kontakter används även för att kunna upprätthålla aktuell information om vilket stöldskydd olika fordonsmodeller är utrustade med.         

Vittna som neutral expert 

Alla undersökningar som Larmtjänst gör på uppdrag av försäkringsföretagen protokolleras. Ibland leder protokollen till att vi får vittna som neutral expert i domstol om exempelvis stöldskydd, statistik, modus och identifieringar. 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet