Tillbaka

Stöd och verktyg för utredningar

27 februari 2014
Larmtjänst arbetar aktivt med att reducera försäkringsföretagens skadekostnader och erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Försäkringsföretagens utredningsverksamheter kan sedan använda tjänsterna i sitt dagliga arbete för att bekämpa kriminalitet
riktad mot branschen.

Larmtjänsts hemsida är den centrala informationskanalen och arbetsverktyget för de tjänster som erbjuds kundföretagen. På extranätet är det exempelvis möjligt att söka i Larmtjänsts databas över efterlysta och anträffade objekt. Det är även möjligt att registrera saknade objekt, d.v.s. objekt som är polisanmälda men som ännu inte är efterlysta av Polisen. När objekten är registrerade i Larmtjänsts databas är de sökbara och synliga för allmänheten.  Är objekten av större värde eller av särskilt intresse exponeras objektet ytterligare med text och bild på den publika sidan för att sprida informationen till allmänheten.

STÖLDMODUSDATABAS 

För att få information om hur fordon stjäls i Sverige undersöker Larmtjänst kontinuerligt anträffade fordon och bistår med tekniska utredningar och analyser. Vi granskar eventuella skador  och undersöker om tjuvarna kommit förbi det elektroniska stöldskyddet som modernare fordon är utrustade med. Informationen görs sedan tillgänglig i en stöldmodusdatabas i vilken försäkringsföretagen kan söka informationen. Noterar vi att vissa modeller är extra utsatta för stölder informerar vi tillverkaren eller generalagenten om problemet så att de kan vidta åtgärder. Databasen uppdateras löpande av en teknikgrupp som består av representanter från Larmtjänst och försäkringsföretagen. Gruppen granskar även verktyg som påstås användas för att kringgå det elektroniska stöldskyddet och genomför utbildningar. Den information som finns i stöldmodusdatabasen kan vara till hjälp för försäkringsföretagens utredningsverksamheter för att bedöma om en stulen bil verkligen har blivit stulen eller om det är ett försök till försäkringsbedrägeri.

STATISTIK OCH TRENDANALYSER

Den informationen som finns i Larmtjänsts databas används för att ta fram och sammanställa statistik. Med statistiken kan vi göra analyser och identifiera lägesbilder över stöldtrender som vi sedan vidareförmedlar till Polisen och försäkringsbranschen. Vi gör även s.k. analysprotokoll som används som statistiskt underlag i försäkringsföretagens utredningsärenden.  En del av den statistik som vi sammanställer ligger till underlag för rapporter vi publicerar som används för att uppmärksamma allmänheten om trender och fenomen beträffande försäkringsrelaterad brottslighet. Rapporterna kan även bidra till debatt och förslag till konkreta brottsförebyggande åtgärder. 

 

ID-MANUALER FÖR IDENTIFIERING

Larmtjänst publicerar ID-manualer på extranätet på hemsidan så att försäkringsföretag, polis och bilprovning ska kunna kontrollera och säkerställa identiteten på fordon, båtar och båtmotorer. ID-manualerna innehåller information om var identitetsmärkningen är placerad, hur den är uppbyggd och vad de olika siffrorna innebär. Arbetet kräver nära kontakter med biltillverkare, både nationellt  och internationellt. Dessa kontakter används även för att kunna upprätthålla aktuell information om vilket stöldskydd olika fordonsmodeller är utrustade med.         

VITTNA SOM NEUTRAL EXPERT

Alla undersökningar som Larmtjänst gör på uppdrag av försäkringsföretagen protokolleras. Ibland leder protokollen till att vi får vittna som neutral expert i domstol om exempelvis stöldskydd, statistik, modus och identifieringar. 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet