Aktuellt

Följ vår brandhund Nogger på Instagram!

3 juni 2024 nyhet Nogger, vår brandhund, har nu ett eget Instagram-konto! Följ honom när han arbetar på olika brandplatser för att söka efter spår av brandfarliga vätskor.

Svenskstulen båt åter i Sverige!

29 maj 2024 nyhet I oktober förra året stals en Flipper 670 DC i Varberg. Efter ett tips till Larmtjänst kunde båten några dagar senare anträffas i Tallinn, och nu är den äntligen åter i Sverige.

Larmtjänst lanserar brottsförebyggande filmer tillsammans med Skippo

29 maj 2024 nyhet Larmtjänst har tillsammans med Skippo.se tagit fram en serie brottsförebyggande filmer riktade till båtägare. Målet med dessa filmer är att öka medvetenheten och uppmuntra båtägare att proaktivt vidta säkerhetsåtgärder för att försvåra för tjuvar att stjäla deras båtar eller motorer.

Vägsamverkan träffade chaufförer på rastplatsen i Mora Stenar

6 maj 2024 nyhet Under fredagen den 3 maj stod Larmtjänst tillsammans med andra representanter från samverkansprojektet Vägsamverkan på rastplatsen i Mora Stenar för att sprida information till chaufförer om Vägsamverkans tipsnummer. Ett flertal chaufförer uttryckte oro över säkerhetsbristerna längs vägarna.

Ökning av efterlysta RAM-bilar

30 april 2024 nyhet Under det första kvartalet 2024 har 23 RAM-bilar blivit efterlysta, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 17 RAM-bilar efterlystes under samma period. Det visar statistik från Larmtjänst.

Katalysatorstölderna minskade med 92 procent under första kvartalet

23 april 2024 pressmeddelande Under inledande kvartal har antalet stölder av huvudstrålkastare, navigationsenheter och airbags ökat något jämfört med samma period föregående år. Antalet stölder av katalysatorer har däremot minskat med 92 procent. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst över bildelsstölder.

200 procentig ökning av båtmotorstölder i Stockholmsregionen

18 april 2024 pressmeddelande Under första kvartalet 2024 anmäldes totalt 139 stölder av båtmotorer i Sverige. Det är en ökning med 42 procent. I polisregion Stockholm ökade antalet stölder av motorer med 200 procent. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Minskning av transport- och dieselstölder under mars

15 april 2024 nyhet Under mars månad anmäldes 73 transportstölder vilket är en viss minskning jämfört med månaden innan. Under månaden anmäldes även 159 dieselstölder vilket även det är färre stölder jämfört med månaden innan men på samma nivåer som året innan samma period. Det visar statistik från Polisen.

Antalet efterlysta bilar under första kvartalet 2024

15 april 2024 nyhet Enligt den senaste kvartalsrapporten från Larmtjänst har antalet efterlysta personbilar i Sverige under det inledande kvartalet 2024 uppgått till 1375. Det är ungefär lika många som förra året då 1398 bilar blev efterlysta under första kvartalet.

Maskinstölderna fortsätter öka

8 april 2024 nyhet Antalet efterlysningar av maskiner fortsätter ligga högt. Under första kvartalet har det efterlysts 42 maskiner vilket kan jämföras med samma period 2023 då det efterlystes 40 maskiner. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst.

Förslaget om kriminalisering av utförsel av stöldgods välkomnas

20 mars 2024 nyhet Svensk Försäkring och Larmtjänst har lämnat sitt remissvar över Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande, där det bland annat föreslås att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras. Branschen välkomnar detta men anser att utredningen borde ha gått längre i andra delar.

79 RAMbilar efterlystes under 2023

6 mars 2024 nyhet Under 2023 efterlystes 79 bilar av fabrikatet RAM, en ökning jämfört med föregående år då det efterlystes 16 Rambilar. Av de 79 efterlysta bilarna var det enbart 21 bilar som hade hittats vid årets slut.

Årsstatistik över försäkringsrelaterad brottslighet

5 mars 2024 pressmeddelande Under 2023 minskade antalet polisanmälda stöld- och tillgreppsbrott med 3 procent jämför med 2022. Villainbrotten minskade med 4 procent medan lägenhetsinbrott ökade med 1 procent. Antalet efterlysningar av maskiner ökade däremot med 45 procent och andelen personbilar som ej återfanns under 2023 landade...

Transportstölder februari månad

4 mars 2024 nyhet Under februari månad anmäldes 92 transportstölder och 177 dieselstölder. Det är en viss ökning av antalet transportstölder jämfört med månaden innan. Antalet dieselstölder visar på en ökning jämfört med månaden innan. Det visar statistik från Polisen.

Allmänhetens attityder gentemot försäkringsbedrägerier

28 februari 2024 nyhet I januari månad genomförde Novus på uppdrag av Larmtjänst och Svensk Försäkring en attitydsundersökning gentemot försäkringsbedrägerier. Syftet med undersökningen var att ge en viss insikt i attityder och människors beteende.

Försäkringsbolagen avslöjade bedrägeriförsök för 682 miljoner kronor

27 februari 2024 pressmeddelande Under 2023 utredde försäkringsbolagen 9 979 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier.

Försäkringsbranschen granskar nedlagda polisanmälningar om bedrägerier

27 februari 2024 pressmeddelande De senaste fem åren har enbart 20 procent av polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri lett till åtal och än färre till fällande dom. Av den anledningen kommer försäkringsbranschen under 2024 att genomföra en fördjupad granskningsaktivitet för att följa upp branschens polisanmälningar om försäkringsbedrägerier...

Nästan en tredjedel av alla efterlysta personbilar hittades inte

20 februari 2024 pressmeddelande Under 2023 efterlystes 6140 personbilar vilket är en ökning jämfört med året innan då det efterlystes 6064 bilar. 32 procent av de efterlysta bilarna under 2023 återfanns aldrig efter årets slut, en markant ökning jämfört med 2022. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst.

Antalet efterlysta maskiner ökade med 45 procent

14 februari 2024 pressmeddelande Under 2023 efterlystes 217 entreprenadmaskiner vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2022 då det efterlystes 150 maskiner. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Larmtjänstpodden: Tullbefogenhetsutredningen

13 februari 2024 nyhet I det senaste avsnittet av Larmtjänstpodden pratar vi om tullbefogenhetsutredningen som kom i december förra året. Vad har man kommit fram till och vad tycker branschen om den?

Båtmotorstölderna minskade med 18 procent under 2023

30 januari 2024 pressmeddelande Under 2023 polisanmäldes 942 båtmotorstölder, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Stölder av katalysatorer minskade med 44 procent

25 januari 2024 pressmeddelande Under 2023 registrerades 4375 stölder av katalysatorer, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2022. Minskningen har främst ägt rum under de två sista kvartalen under 2023. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst.

Stölder av bildelar fortsätter minska

25 januari 2024 nyhet Under 2023 har det registrerats 1597 stölder av strålkastare, navigationssystem och airbags. Detta är en minskning med 7 procent jämfört med år 2022. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Larmtjänst lanserar ny hemsida!

22 januari 2024 nyhet Idag lanserar Larmtjänst sin nya hemsida. Den stora förändringen är sökmöjligheten av efterlysta objekt.

Årsstatistik över transport- och dieselstölder

17 januari 2024 nyhet Under 2023 har det polisanmälts 906 transportstölder, vilket är något färre jämfört med 2022 då det anmäldes 1014 transportstölder. Under 2023 har det även anmälts 2834 dieselstölder, vilket också är färre jämfört med året innan då det anmäldes 3732 stölder. Det visar statistik som Polismyndigheten tagit...
Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet