Tillbaka

Internationellt arbete

28 februari 2014
Den gränsöverskridande brottsligheten ökar och mer svenskt stöldgods hamnar utomlands. För att kunna spåra och återföra godset krävs ett upparbetat internationellt nätverk med utredare, myndigheter och företag.

Eftersom brottsligheten är gränsöverskridande, måste även Larmtjänst arbeta gränsöverskridande. Vi arbetar därför aktivt med att utveckla det internationella nätverket som innehåller ovärderliga kontakter på myndigheter och företag.  Dessa kontakter underlättar arbetet att spåra och återföra svenskt stöldgods som hamnat utomlands. 

SVENSKT STÖLDGODS UTOMLANDS

En stor del av det svenska stöldgodset fraktas utomlands av organiserade stöldligor. Ligorna genomför rena beställningsjobb för att sedan låta kurirer föra ut stöldgodset ut ur landet. Ofta rör det sig om lyxbilar, transportbilar, fyrhjulingar, bildelar och båtmotorer. Även lastmaskiner och maskindelar försvinner över gränsen. Godset kan försvinna utomlands genom att exempelvis köras ut direkt efter stölden eller fraktas i containrar och lastbilar.Har Larmtjänst information om en plats där misstänkt svenskt stöldgods finns, kan vi genom vårt nätverk få dit den lokala polisen. Genom det internationella nätverket blir vi även informerade när svenskt stöldgods anträffas utomlands. Vi kontaktar då det berörda försäkringsföretaget och erbjuder våra tjänster att ta hem godset. Genom våra kontakter i landet och vår kunskap om processerna kan arbetet förenklas och godset kommer snabbare tillbaka till Sverige.   

INTERNATIONELL SAMVERKAN

Larmtjänst har en hög trovärdighet hos utländska myndigheter och försäkringsorganisationer i andra länder. Framförallt är vi kända för vår kunskap inom fordon och stöldskydd. Vår kunskap och att vi drivs utan vinstintresse förenklar det gränsöverskridande samarbetet och ger oss tillträde till olika internationella sammanhang. Vi deltar i gräns-, båt- och fordonskontroller som årligen arrangeras av Interpol och av vissa enskilda polismyndigheter. Vid dessa kontroller samarbetar vi med poliser från olika länder och hjälper till att identifiera godset. Vi deltar även i konferenser och utbildningar som Interpol anordnar.  På uppdrag av svensk polis biträder vi kontinuerligt vid utbildningar som berör fordons- och båtbrottslighet. Vid utbildningarna medverkar ofta poliser från våra grannländer. 

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Larmtjänst företräder Svensk Försäkring i grupperingarna Insurance Crime Platform och EU Platform Tackling Vehicle Crime som tillhör  den europeiska branschorganisationen Insurance Europe.  Insurance Crime Platform är ett nätverk som arbetar med bedrägerifrågor, fordonsbrottslighet, statistik och bevakning av brotts-/bedrägeritrender runt om i Europa. Nätverket har även uppdraget att vara kontaktpunkt till Interpol och Europol. EU Platform Tackling Vehicle Crime arbetar med att lyfta gemensamma fordonsfrågor i syfte att försöka påverka myndigheter och organisationer. Inom grupperingen finns också möjligheter att skapa bilaterala samarbeten i specifika fordonsfrågor.  Larmtjänst deltar även i andra internationella samarbetsorganisationerna som arbetar mot fordons-, båt- och bedrägeribrottslighet t.ex. International Association of Auto Theft Investigators  (IAATI), International Association of Special Investigation Units (IASIU) och International Association of Marine Investigators (IAMI).  

BITRÄDER VID UTREDNINGAR UTOMLANDS

Larmtjänsts nätverk sträcker sig utanför Europa och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla det, exempelvis i Mellanöstern och i Sydostasien. I vårt internationella nätverk finns utländska utredarkontakter och genom dessa kontakter kan vi vid behov hjälpa till och stödja försäkringsföretagens utredningar i utlandet. De utländska utredarkontakterna finns främst inom motsvarande försäkringsorganisationer liknande Larmtjänst eller inom privata utredningsföretag.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet