Organiserad brottslighet

Försäkringsbranschen ser tydliga tecken på att organiserade kriminella nätverk ligger bakom allt fler stölder och bedrägerier. Genom låg upptäcksrisk och korta straffpåföljder är Sverige ett attraktivt land för den organiserade brottsligheten.

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mellan 6-8 miljarder kronor till orsak av exempelvis rån, stölder och överfall. Samtidigt ökar bedrägerierna kraftigt och har blivit en lukrativ verksamhet för kriminella nätverk. Under de senaste 10 åren har bedrägerierna ökat med 157 %. Id-kapningar, bluffakturor, bidragsbrott och försäkringsbedrägerier har blivit viktiga finansieringskällor för organiserad brottslighet.

Internationella stöldligor genomför bostadsinbrott och stjäl båtmotorer, lyxbilar och entreprenadmaskiner. Sverige ligger högt upp i den europeiska statistiken över bostadsinbrott samtidigt som uppklarandet ligger på endast fyra procent. Under 2013 ökade bilstölderna efter många års nedgång och allt fler exklusiva bilmodeller stjäls. Andelen bilar som inte anträffades ökade också vilket kan förklaras med att allt mer stöldgods fraktas utomlands och försvinner över gränserna.

Fokus på länder med låg upptäcksrisk och korta straffpåföljder

Kriminella nätverk anpassar sig snabbt efter ändrade förutsättningar och fokuserar på länder och brottstyper med låg upptäcktsrisk och relativt korta påföljder. Tyvärr är Sverige ett sådant land. Egendomsbrott och bedrägerier har låg prioritet inom polis och rättsväsendet. Fler id-kapningar, bostadsinbrott och stölder måste blir föremål för utredning.

Bättre samverkan med rättsvårdande myndigheter

Organiserad brottslighet är ett växande problem som slår hårt mot försäkringsbranschen och dess kunder. Försäkringsbranschen vill därför att näringslivet involveras i de samverkansgrupper mot organiserad brottslighet som idag finns mellan ett tiotal myndigheter. Privata aktörer har också kunskap och information som är värdefull i denna kamp. Exempelvis har försäkringsbolag stor kunskap om brottstrender och tillvägagångssätt.

- En strukturerad inhämtning och analys av sådan information skulle vara värdefull både för att förebygga brott och för att klara upp fler brott. Ett lagreglerat och systematiskt informationsutbyte skulle vara ett effektivt sätt att motverka den organiserade brottsligheten, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Strängare tillämpning av straffskalan

Straffskalorna för stöld och bedrägeri är redan i dag ändamålsenliga. Grov stöld och grovt bedrägeri kan ge sex års fängelse men tyvärr är praxis att domstolarna endast tillämpar den lägre delen av straffskalan. Det är relativt sällan bedrägerier leder till annat än villkorlig dom även när det gäller storskaliga och organiserade bedrägerier. Därför behövs en strängare tillämpning av straffskalan.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här