Vardagsbrottslighet

Under 2016 anmäldes 1 510 000 brott. Det handlar till stor del om vardagsbrott som inbrott, stöld och bedrägerier. Antalet anmälda brott ökar och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att hantera brottslighet. Nya brottstrender medför stora påfrestningar för polis och rättsväsende.

Utvecklingen innebär att Polisen i ökad utsträckning tvingas prioritera hårt mellan olika typer av brott. Utredningar av vardagsbrott, t.ex. stölder, bedrägerier och skadegörelse, prioriteras således ofta bort till förmån för våldsbrott och annan grövre brottslighet. Uppklarandegraden av många vardagsbrott fortsätter att sjunka och har för vissa brottstyper nått så låga nivåer att de preventiva effekterna av straffpåföljder blir i det närmaste verkningslösa. Denna utveckling riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för trygghet och tillit i samhället.

Vardagsbrottsligheten belastar försäkringsbranschen i form av högre skadekostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse. Detta drabbar i förlängningen försäkringskunderna i form av högre premier eller genom att det blir svårare för branschen att erbjuda försäkringar med ett heltäckande skydd mot alla typer av risker.

Larmtjänst jobbar aktivt med att motverka vardagsbrottsligheten. Arbetet gör på olika sätt så som påverkningarbete mot politiker och rättsväsendet, anordnar seminarier för att lyfta problematiken samt ett operativt arbete för att motverka stölder av fordon och båtar. 

Under 2017 anordnar Larmtjänst och Svensk Försäkring ett seminarium i Almedalen  där vi diskuterar vardagsbrottslighet ur tre olika perspektiv: gängskjutningar, internationella stöldligor och smash & grab kupper. Vart är vi på väg och hur ska vi jobba för att öka tryggheten i samhället? Hur ska rättsväsendet återfå förtroendet som sjunkit under det senaste året? Seminariet äger rum den 5 juli kl 16.00.

Den 12 juni tillsatte Svensk Försäkring, Larmtjänsts moderbolag, en Trygghetskommission som under ledning av  Fredrik Reinfeldt analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället. Trygghetskommissionen ska lägga fram förslag till åtgärder för att motverka brottsligheten och minska otryggheten. Kommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhällsdebattörer. Den kommer att inhämta synpunkter och idéer från kommuner, organisationer och andra lokala aktörer som verkar i brottsutsatta områden. Uppdraget ska vara slutfört senast den 1 juni 2018.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här