Tillbaka

Vardagsbrottslighet

12 juni 2017
Under 2016 anmäldes 1 510 000 brott. Det handlar till stor del om vardagsbrott som inbrott, stöld och bedrägerier. Antalet anmälda brott ökar och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att hantera brottslighet. Nya brottstrender medför stora påfrestningar för polis och rättsväsende.

Utvecklingen innebär att Polisen i ökad utsträckning tvingas prioritera hårt mellan olika typer av brott. Utredningar av vardagsbrott, t.ex. stölder, bedrägerier och skadegörelse, prioriteras således ofta bort till förmån för våldsbrott och annan grövre brottslighet. Uppklarandegraden av många vardagsbrott fortsätter att sjunka och har för vissa brottstyper nått så låga nivåer att de preventiva effekterna av straffpåföljder blir i det närmaste verkningslösa. Denna utveckling riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för trygghet och tillit i samhället.

Vardagsbrottsligheten belastar försäkringsbranschen i form av högre skadekostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse. Detta drabbar i förlängningen försäkringskunderna i form av högre premier eller genom att det blir svårare för branschen att erbjuda försäkringar med ett heltäckande skydd mot alla typer av risker.

Larmtjänst jobbar aktivt med att motverka vardagsbrottsligheten. Arbetet gör på olika sätt så som påverkningarbete mot politiker och rättsväsendet, anordnar seminarier för att lyfta problematiken samt ett operativt arbete för att motverka stölder av fordon och båtar. 

2017 tillsatte Svensk Försäkring, Larmtjänsts moderbolag, en Trygghetskommission med uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen. Kommissionen har presenterat två rapporter: Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott – Trygghetskommissionens förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag (juni 2018) och Den nya tidens livskvalitetsbrott– internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet (januari 2019).

I den ena rapporten har man analyserat utvecklingen av internationella stöldligor och it-relaterade bedrägeribrott samt kommit med åtgärdsförslag för att stävja dessa brott. Larmtjänst har fungerat som en referensgrupp till kommissionen med sakkunskap om stöldbrott och internationella stöldligor.

- Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, sa Fredrik Reinfeldt i ett pressmeddelande från Svensk Försäkring.

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet