;

Kontrollaktiviteter

Försäkringsbranschen har intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka
försäkringsbedrägerier. Sedan 2017 har branschen genomfört gemensamma kontrollaktiviteter för att försvåra för de som planerar att begå försäkringsbedrägeri.

2017 bilbränder:

Försäkringsbolagen har i anslutning till kontrollaktiviteten gjort en fördjupad bedrägeriutredning av 469 bilbränder, dvs. ungefär 7 procent av de anmälda skadorna. Utredningarna har resulterat i att försäkringsbolagen har beslutat att inte betala ut ersättning för 245 bilbränder (motsvarande 52 procent av de utredda bilbränderna) till ett uppskattat värde av 12,5 miljoner kronor eftersom de har bedömts vara försök till försäkringsbedrägeri. I många fall har försäkringstagaren även polisanmälts för försök till bedrägeri.

2018 arrangerade trafikolyckor:
Försäkringsbolagen har under året gjort 190 fördjupade bedrägeriutredningar av arrangerade trafikolyckor. Utredningarna har resulterat i att försäkringsbolagen har beslutat att inte betala ut ersättning för 166 trafikolyckor (88 procent) till ett uppskattat värde av drygt 9,5 miljoner kr. En stor andel av de misstänkta arrangerade trafikolyckorna inträffade i västra Sverige med Västra Götaland i topp på 29 procent av fallen följt av Halland med 15 procent.

2019 stulna och borttappade klockor:

Kontrollaktiviteten påbörjades den 14 maj och avslutades den 31 december 2019. I samband med kontrollaktiviteten lanserade Larmtjänst även en sökbar klockdatabas för stulna och förlustanmälda klockor.

Under perioden har försäkringsbranschen vid 66 stycken klockärenden tagit beslut om att inte betala ut ersättning till ett totalt värde av ca 1,1 miljoner kronor. Av dessa skador har försäkringsbranschen valt att göra 9  polisanmälningar. De vanligaste orsakerna till att skadeersättning inte har betalats ut är för att skadan ej har inträffat/skadan är ej styrkt (32 st) och oriktiga uppgifter (14 st).

2020 bilbränder:

Efter genomförd bedrägeriutredning beslutade försäkringsbolagen att avböja utbetalning av skadeersättning i 188 fall, motsvarande 67% av de genomförda utredningarna. Sammanlagt avböjde försäkringsbolagen skadeutbetalningar till ett uppskattat värde av 16 miljoner kronor i dessa ärenden.

Huvuddelen av de misstänka bedrägerierna med bilbränder inträffade i Stockholms län (30%), Västra Götalands län (12%), Skåne län (11%), Västmanlands län (7%) och Östergötlands län (6%).

2022 företagsskador:

Under perioden har försäkringsbolagen genomfört 609 utredningar av företagsskador. Utredningarna har resulterat i att försäkringsbolagen har avböjt att betala ut ersättning inom företagsförsäkring till ett värde av 106 miljoner kronor. De avböjda skadorna omfattar följande moment inom företagsförsäkring:

Av dessa skadeanmälningar har försäkringsbranschen valt att göra 20 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier. Den vanligaste orsakerna till att skadeersättning inte har betalats ut är för att Skadan ej har inträffat/skadan är ej styrkt (44 %).

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.