Tillbaka

Attityder

27 februari 2024
Attityder hos en befolkning kan vara svårt att fånga in men en enkätundersökning kan ändå ge en viss insikt i attityder och människors beteende. Under perioden 11-17 januari 2024 gjorde Novus, på uppdrag av Larmtjänst, en attitydundersökning. Undersökningen är genomförd på ett riksrepresentativt urval av personer i åldersgruppen 18–84 år. Totalt genomfördes 1016 intervjuer.

Vid undersökningen framgick att 77 procent ansåg att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. Det var en viss minskning jämfört med tidigare mätningar som gjorts.  Åldersgruppen 50–64 år (86 %) och 65–84 år (94 %) ansåg i högre grad att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. 

Diagrammet visar svaret på frågan: Hur allvarligt eller inte allvarligt brott anser du att försäkringsbedrägeri är?

Drygt 1 av 20 skulle kunna tänka sig att medvetet överdriva värdet på det man försäkrat för att få ut mer pengar från försäkringsbolaget i samband med en skada. Personer i åldersgruppen 65–84 år svarade i högre grad nej medan ca 11 procent av personer i åldersgruppen 18–34 år svarade ja. Av de som svarade nej ansåg 70 procent att försäkringsbedrägeri är ett mycket/ganska allvarligt brott och majoriteten av dessa personer skulle även polisanmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri.

Diagrammet visar svaret på frågan: Skulle du kunna tänka dig att medvetet öka värdet på det du har försäkrat och blivit av med och/eller lägga till påhittade föremål för att få ut mer pengar från ditt försäkringsbolag?

64 procent svarar att de inte känner någon som begått ett försäkringsbedrägeri och 13 procent uppger att de känner någon som begått ett försäkringsbedrägeri. Av de som svarade ja är 22 procent män i åldern 35–49 år. 26 procent av de som svarade att de känner någon som har begått ett försäkringsbedrägeri svarade även att de inte skulle polisanmäla någon de visste begått ett försäkringsbedrägeri. 22 procent av dessa personer upplever att risken för att åka fast är mycket/ganska liten om man begår ett försäkringsbedrägeri.

Diagrammet visar svaret på frågan: Känner du något som har begått försäkringsbedrägeri?

34 procent skulle kunna tänka sig att anmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri. Åldersgruppen 65–84 år svarar i högre grad ja. 24 procent skulle inte kunna tänka sig att polisanmäla en person som begått försäkringsbedrägeri vilket är en ökning jämfört med mätningen 2022. Åldersgruppen 18–34 år svarade i större utsträckning nej (32 %). Frågan har ställts vid undersökningarna år 2018 och 2016 fast med en annan formulering och andra skalor. År 2018 och 2016 svarade 44 procent respektive 47 procent att de kunde tänka sig att anmäla någon som begått försäkringsbedrägeri.

Diagrammet visar svaret på frågan: Hur troligt är det att du skulle polisanmäla en person som du vet har begått ett försäkringsbedrägeri om du kan vara helt anonym?

75 procent ansåg att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med utredningar. Detta är en liten minskning jämför med tidigare mätningar. Åldersgruppen 50–84 år ansåg i högre grad att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med utredningar för att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier. I åldersgruppen 18–34 år ansåg 12 procent att det är mycket eller ganska oviktigt.  

Diagrammet visar svaret på frågan: Hur viktigt eller oviktigt anser du att det är att försäkringsbolagen jobbar med utredningar för att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier?

Den upplevda och den faktiska upptäcktsrisken är viktiga för att förebygga brott. Den faktiska är viktig för att kunna undvika och förebygga att felaktiga utbetalningar av skadeersättning inte sker. Den upplevda upptäcktsrisken kan spela roll för människors benägenhet att begå brott. Enligt enkätundersökningen upplevde 19 procent att det är en stor risk att åka fast om man begår ett försäkringsbedrägeri. 30 procent upplevde att risken är liten. 

Diagrammet visar svaret på frågan: Hur stor eller liten tror du att risken är för att åka fast om du begår ett försäkringsbedrägeri?

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet