Hur skapar vi ett tryggare Sverige?

07 juli 2014

Under Almedalsveckan anordnade Tryggare Sverige Säkerhetsdagen där bl.a. Larmtjänst var medarrangör. Tillsammans med politiker, polis och näringsliv diskuterade man hur brottsutvecklingen ser ut i samhället, utmaningarna som finns i det brottsförebyggande arbetet och hur man skapar ett tryggare Sverige.

Seminariet inleddes med att Tryggare Sverige presenterade en lägesbeskrivning som bl.a. visade att det dödliga våldet och alkoholmissbruket minskar samtidigt som tryggheten ökar. Dock har en ny brottslighet börjat ta fäste med allt grövre och mer organiserad brottslighet. Bedrägeribrotten har ökat med 157 % de senaste 10 åren och allt färre klaras upp. Tryggare Sverige hänvisade även till BRÅ som under 2013 konstaterade att det fanns stora brister inom det brottsförebyggande arbetet samtidigt som det både tar lång tid att utreda brott och att få brott klaras upp.

Det brottsförebyggande arbetet är av vikt även för försäkringsbranschen som har noterat de förändringar av brottstyper som sker i samhället. Bedrägerier och organiserad brottslighet slår hårt mot branschen och innebär stora kostnader. Mats Galvenius, vd Larmtjänst, poängterade under seminariet vikten i att även låta näringslivet vara med i det brottsförebyggande arbetet.

- Försäkringsbolagen har intressant information om brottstrender och stöldsätt som skulle vara till nytta i detta arbete, sa Mats Galvenius.

Enligt Tryggare Sverige är rätt kompetenser och resurser en viktig del i det lokala brottsförebyggande arbetet. När detta finns på plats kan man börja samverka mellan olika parter. Tryggare Sverige presenterade ett nationellt program över hur det ska fungera.

Under Säkerhetsdagen var de lokala utmaningarna i det brottsförebyggande arbetet i fokus men Mats Galvenius avslutade dagen med lyfta allas blickar lite högre.

- Att lokalt arbeta brottsförebyggande är viktigt och man kan på så sätt tex komma åt en del av den nyrekrytering som äger rum. Men man måste jobba på båda fronterna. Genom det nationella arbetet kommer vi åt den gränsöverskridande brottsligheten och den ser vi allt mer av i Sverige, sa han.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här