Dialogsamtal med Morgan Johansson om brottsförebyggande arbete

01 december 2015

Den 26 november bjöd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson in Larmtjänst och ett 20-tal andra representanter från det privata näringslivet till ett dialogsamtal för att diskutera samverkan och brottsförebyggande arbete.

Mötet som Larmtjänst medverkade på var det tredje av totalt fyra dialogsamtal med fokus på samverkan och brottsförebyggande arbete. Vid tidigare möten har myndigheter och organisationer bjudits in för samtal. Syftet med mötena är att utveckla det brottsförebyggande arbetet och inhämta underlag för en kommande nationell handlingsplan.

Vid mötet som ägde rum den 26 november diskuterade man regeringens syn på det brottsförebyggande arbetet och de olika aktörernas roll, vilka insatser som görs idag och hur de kan utvecklas samt behovet om nationellt stöd och samordning.

Larmtjänst lyfte frågan om bättre gränskontroller vid utförsel av varor från Sverige. Tullen bör ges utökade befogenheter att beslagta gods som kan misstänkas vara stulet. I dag har Tullen inte rätt att hålla kvar gods och undersöka dess ursprung. Ju svårare det är att föra ut stöldgods från landet desto mindre attraktivt är det för internationella stöldligor att begå stölder inom Sverige.

Ytterligare en fråga som Larmtjänst tog upp vid mötet var penningtvättslagen. Idag är det enkelt att tvätta pengar genom att exempelvis köpa egendom som sedan "stjäls eller försvinner". Den försäkringsersättning som betalas ut blir därigenom vita pengar. För att motverka denna möjlighet till penningtvätt bör även sakförsäkring omfattas av penningtvättslagen.

Andra punkter som diskuterades vid mötet som regeringen var intresserade att veta mer om ID-kort för byggnadsarbetare, kameraövervakning, ID-stölder på nätet, finansiering av terrorism, förslag om penningtvättslagstiftning för skadeförsäkringsbolag och Business Inprovement District (B.I.D).

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här