Halvdagsseminarium om organiserad brottslighet, cyberattacker och terrorism

30 november 2015

Fredagen den 27 november anordnade Stöldskyddsföreningen ett halvdagsseminarium med tema Brottsplats Sverige. Under dagen diskuterade näringsliv och myndigheter hur dagens hotbild ser ut, vilka nya brott som dyker upp och hur vi är rustade i Sverige.

Mats Galvenius, vd Lamrtjänst, var en av talarna vid Framtidsdagen.

Vid seminariet deltog ett 50-tal personer för att lyssna på de sex talarna som höll presentationer om cyberattacker, terrorism och organiserad brottslighet. Dagen avslutades med en partidebatt där Anti Asvan (M), Lawen Redar (S) och Lennart Gabrielsson (Fp) deltog.

Mats Galvenius, vd Larmtjänst, var en av de inbjudna talarna. Han höll en presentation om gränsöverskridande seriebrottslighet.

- 70 procent av de stulna båtmotorerna försvinner utomlands och enbart ett fåtal återfinns, sa Mats Galvenius.

Han berättade även om stöldtrender som branschen just nu ser, exempelvis bilrån, reservdelsstölder och stölder av jordbrukstraktorer.

Även Erik Wennerström, GD på Brottsförebyggande rådet, var på plats. Han berättade om informations- och cybersäkerheten i Sverige. Han betonade det växande problemet med cyberbrott och att bedrägerier är an av de brottskategorier som ökade mest under 2014.

Linda Staff från Polisen instämde i bilden om de ökande bedrägerierna i samhället. Allt fler kriminella med koppling till organiserad brottslighet ägnar sig åt bedrägerier. Hon berättade även om polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten. Polisens senaste rapport om organiserad brottslighet konstaterar att det har blivit en övergång mot ekonomisk brottslighet och bedrägerier. En ökad våldsanvändning bland kriminella kan också konstateras, både i omfattning och grovhet.

Övriga talare vid seminariet var Peder Hyllengren från Försvarshögskolan, Jens Henriksson vd Folksam och Kristina Axén Olin, f.d. politiker Moderaterna. Moderator vid seminariet var John Chrispinsson.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här