Trygghetskommissionen presenterar åtgärder mot stöldligor och bedrägeribrott

10 januari 2019

Idag presenterade Trygghetskommissionen sin rapport om internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet. Fokusera mer på ankarpersoner, inrätta en it-ombudsman och omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott var några av förslagen på åtgärderna för att motverka brottsligheten.

Trygghetskommissionen, med ledning av Fredrik Reinfeldt, fd stadsminister, presenterade idag den andra delrapporten om vardagsbrottslighet. I rapporten har man analyserat utvecklingen av internationella stöldligor och it-relaterade bedrägeribrott samt kommit med åtgärdsförslag för att stävja dessa brott. Larmtjänst har fungerat som en referensgrupp till kommissionen med sakkunskap om stöldbrott och internationella stöldligor.

- Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen i ett pressmeddelande från Svensk Försäkring.

Ankarpersoner och ankarplatser

Kommissionens åtgärdsförslag mot internationella stöldligor är att polisen behöver lägga ökad tonvikt på att kartlägga ankarpersoner och ankarplatser samt på hur stöldgodset hanteras inom Sverige. Kommissionen skriver även om vikten att Tullverkets befogenheter ses över för att kunna nyttja dessa resurser i arbetet mot stöldligorna.

Brottsförebyggande åtgärder och privata aktörer

Enligt Trygghetskommissionen kan rättsväsendet inte ensam upprätthålla lag och ordning i fråga om den it-relaterade bedrägeribrottsligheten utan andra lösningar måste sökas. Enligt Kommissionen är brottsförebyggande åtgärder det mest effektiva vilket innebär att man måste rikta fokus på de aktörer som tillhandahåller den infrastruktur som används vid digitala tjänster. Kommissionen menar även att polisen ska avlastas och har tre möjliga uppslag på hur det kan gå till:

  • Inrätta brottsutredande enheter på andra myndigheter än Polismyndigheten.
  • Låta privata aktörer finansiera brottsutredande enheter hos Polismyndigheten.
  • Ta till vara på kompetens och information som finns hos privata aktörer i mycket större utsträckning än vad som görs idag.

Ytterligare förslag från Kommissionen är att inrätta en It-ombudsman med uppgift att bevaka användarnas intresse av en säker och trygg it-användning.

Här kan du läsa pressmeddelandet från Svensk Försäkring>>>

Här kan du ta del av kommissionens rapport >>>

Om Trygghetskommissionen

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring med uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen. Kommissionen har presenterat två rapporter: Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott – Trygghetskommissionens förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag (juni 2018) och Den nya tidens livskvalitetsbrott– internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet (januari 2019).

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här