Tullen får stoppa stöldgods från den 1 juli 2021

20 oktober 2020

Tullverket ska få stoppa utgående stöldgods enligt ett nytt förslag. När börjar det gälla? Vilka befogenheter får Tullverket? Hur mycket av värde smugglas ut från Sverige per år? Vilken effekt får det nya förslaget på den organiserade brottsligheten?

Detta är transkribering av poddavsnittet Tullverket får befogenheter att stoppa stöldgods, en intervju med Mats Galvenius, vd på Larmtjänst. Lyssna på Larmtjänstpodden där poddar finns.

mats_g.jpg

Det verkar hända spännande och bra saker just nu gällande Tullverket och gränskontroller. Kan du Mats Galvenius, vd på Larmtjänst, berätta vad som händer?

Ja, vi fick reda på i går kväll (torsdag den15/10) att regeringen eller egentligen finansdepartementet nu skickar ut ett förslag på remiss om att Tullverket ska få befogenhet att stoppa utförseln av stöldgods och det är väldigt positivt tycker vi.

Vad är bakgrunden till det här? Har tullen inte fått stoppa stöldgods förut?

Nej, det är något som Tullverket inte har fått göra tidigare. Smugglingslagen reglerar vad tullen får göra. När det gäller införsel av gods har tullen väldigt långtgående befogenheter men när det gäller utförs av gods är det bara ett litet antal produkter som man har möjlighet att stoppa. Det gäller bland annat utförsel av konstskatter, vissa vapen, barnpornografi. Det gör att tullen inte lägger några resurser allas på utförselkontroller. Det gör man bara om man har ett tydligt tips på någon av dessa kategorier. Man gör inga regelmässiga utförselkontroller av något slag. Hittar man stöldgods på väg ut ur landet, och det händer då och då. Till exempel att man ser att det kommer en bil med väldigt många båtmotorer som verkar misstänkt. Då har tullen varit tvungen att ringa till polisen och polisen hinner sällan till platsen innan exempelvis färjan har gått. Då kan tullen inte göra någonting. De kan bara vinka och säga hejdå åt motorerna.

Vad innebär det här nya uppdraget?

Förslaget är att man ska ändra i smugglingslagen så att utförsel av stöldgods betraktas som smuggling. Då får tullen de befogenheter att stoppa fordon, att kvarhålla fordon och beslagta gods. Nu har jag inte studerat hela förslaget i detalj, men det ger förhoppningsvis tullen möjlighet att kvarhålla personer och se till att godset inte kommer ut i landet.

Hur länge har försäkringsbranschen försökt att få till den här förändringen?

Jag har jobbat 11 år i branschen och jag har pratat om det här sedan jag började. Rävar i branschen säger att vi har pratat om det här i minst 20 år. Alltså - så länge som de internationella stöldligorna har varit ett stort problem i Sverige har vi pratat om detta. De internationella stöldligorna kommer österifrån och i samband med att muren revs började de så smått komma hit och stjäla bilar, göra bostadsinbrott och annat och sedan har det bara eskalerat. Det har blivit mer och mer organiserat och nu är de extremt väloljade maffiaorganisationer långt österut som ägnar sig åt den här typen av brottslighet.

Vad är det de stjäl och vad är det de gör?

Stöldligornas intresseområden varierar med vilken efterfrågan och vilken avsättningmarknad som finns så det har varierat över tid. Man har alltid ägnat sig mycket åt fordonsbrottslighet. Exklusiva bilar har alltid varit intressant. Sen är det en ständig kapplöpning om tekniken man använder för att stjäla och hur man kan få ut godset. Men över tid har det här intresset ökat till andra produktområden. Båtmotorer är ett typexempel. På senare år har vi haft jätteproblem med bildelsstölder: Bilar slaktas i stället för att föra ut hela bilar tar man vissa delar. Det kan vara airbags, strålkastare, navigationsutrustning och på senare tid katalysatorer. Katalysatorer stjäl man för att få med sig metallvärdet, de är gjorda av dyra metaller. Men det är också gods från bostadsinbrott; hemelektronik, robbotgräsklippare etc. Det kan vara vattenskotrar, handverktyg från hantverkarbilar och från byggarbetsplatser. Det gäller även butiksstölder. Man tar märkesjackor eller annat exklusivt gods allt som sedan kan föras över gränsen.

Hur mycket pengar pratar vi om här. Har du någon uppskattning?

Ja, det har vi. Totalt så stjäls det för ungefär tre miljarder kronor om året i Sverige. Ungefär hälften av det som stjäls i Sverige beräknas hamna utomlands. Ungefär 1,5 miljarder i försäkrat gods, sen är det mycket gods som är oförsäkrat inte minst till exempel från byggarbetsplatser eller från butiker. När jag säger en och en halv miljard som förs över gränserna varje år, så är det antagligen en underskattning.

Andelen som förs utomlands varierar mellan olika kategorier av gods. När det gäller bostadsinbrott säger man att det är ungefär hälften som förs utomlands. När det gäller båtmotorer då är det mer än 90 procent. I stort sett alla stulna båtmotorer som hittas, de hittas österut; Polen, Litauen, Ryssland, Rumänien och Ukraina och så vidare. Senast hittades ett jättebeslag i Rumänien med 51 stulna båtmotorer.

Och vad var det som gjorde att det nu helt plötsligt går åt rätt håll med lagstiftningen?

Ja, det kan man ju bara spekulera i. Vi har ju tjatat om det här i 20 års tid. Jag har varit i riksdagen själv två gånger och pratat om det här och det har varit helt fascinerande. Vi har träffat folk från samtliga riksdagspartier och alla riksdagsledamöter jag pratat med har varit helt förvånade över att tullen inte har haft det här mandatet. De har ju tyckt att det varit en självklarhet och "det ska vi ordna med en gång". ändå har det tagit så lång tid att få igenom en förändring. Det tycker jag är anmärkningsvärd.

Jag tror att problemet med de internationella stöldligorna nu har blivit så stort och uppenbart och det får så stor påverkan på tryggheten att regeringen inser att någonting måste göras. Det har även funnits visst motstånd inifrån Tullverket, som jag förstått, man har känt att man inte vill ta på sig mer uppdrag om man inte får mer resurser. Det är klart ska man börja med utförselkontroller i större skala måste man ha mer personal på plats och det tycker jag vore en väldigt god investering för att höja tröskelvärdet för internationella stöldligorna, att ge tullen befogenheter men också mer resurser.

Ett förslag från våra följare är att gränspolisen egentligen skulle få mer resurser för det här? Vad tänker du om det?

Ja, frånsett från försäkringsbranschen sida så spelar det egentligen inte så stor roll om det är tullen som har befogenheter eller om det är gränspolisen som har befogenheterna. Det viktiga är att det sker någon form av utförselkontroll eller att man höjer tröskelvärdet vid gränserna. Det är väldigt svårt att komma åt de internationella stöldligorna. De rör sig över hela landet. De är flexibla. De är väldigt välorganiserade men den svaga punkten för dem är att de måste föra ut godset. Det är ungefär ett tiotal platser i landet som de måste passera, det är Öresundsbron och ett tiotal hamnar och kanske Haparanda. Det är där allt gods passerar och då är det där man måste sätta in resurserna för att få stopp på dem. Man göra det med antingen med tullen som redan är på plats, det är det vi säger. Det vore det effektivaste.  Men självklart kan man tänka sig att man sätter poliser på plats där också, men då får man dubbel bemanning. På vissa av de större gränspassagerna kanske det är värt att ha både polis och tull på plats men i mindre hamnar och liknande så är det ganska ineffektivt att ha två myndigheter som står bredvid varandra och tittar på samma bilar. Det är enklare att en tulltjänsteman som tittar på ingående gods också kunde vända sig om och titta på utgående gods.

När kommer det här att börja gälla om det går som det ska? Hur ser processen framåt ut?

Regeringens förslag är att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021, det är lite drygt ett halvår eller nio månader innan det går igång. Det är antagligen så att det är svårt att genomföra fortare även om jag tror att det finns en väldigt stor politisk enighet och jag har svårt att se att särskilt många remissinstanser skulle vara emot det här förslaget. Men det är väl antagligen svårt att genomföra tidigare än så.

Vi fick många kommentarer om just det på Stöldtipset - varför tar det så lång tid - vi vill att det ska börja gälla på en gång!

Man måste remissa, man måste sammanställa och se om det finns några svagheter eller om man måste fila på i förslaget. All lagstiftning måste genomföras under ordnade former och Tullen måste väl ha lite tid på sig att förbereda för möjligheten till kontroller. Jag har inga problem med att den är den 1 juli 2021, huvudsaken är att det genomförs. Vi ska också komma ihåg att det här är har ett väldigt starkt signalvärde mot de internationella stöldligorna. För vi ser att de internationella stöldligorna är väldigt lättrörliga när det blir lite svårare i ett land då går de vidare till ett annat land. Jag tror att bara upptäcktsrisken ökar i Sverige så kommer det att få dem att börja fundera på om de ska gå någon annanstans.

Jag har ett exempel, ett alldeles färskt exempel, jag såg statistik från Finland, där har nämligen bostadsinbrott ökat med 11 procent under årets första nio månader. I Sverige har det minskat kraftigt. I Sverige har det minskat, tror vi, beroende på att folk har varit hemma. Det har varit hemarbete, och det har varit stängda gränser som har varit svårt för de internationella stöldligorna att komma in i landet och föra ut gods ur landet. Det tror vi har haft väldigt positiv påverkan på bostadsinbrotten. Men då kan man ju fråga sig varför har det då ökat i Finland? De har också haft hemarbete. En hypotes är att Finland haft relativt öppna gränser mellan Finland och söderut mot Estland, Lettland och Litauen. De internationella stöldligorna har omorganiserat och i stället gått dit det har varit enklast att ta sig och det visar hur snabbfotade de är. De ändrar fokusområden snabbt.

När ser vi effekten av det här lagförslaget?

Det är svårt. Förhoppningsvis ser vi det omedelbart efter första juli men det beror också på hur det genomförs i praktiken. Det måste faktiskt bli så att man inte bara har befogenheter utan att man också börjar titta efter stulet gods. Annars så får vi ju ingen effekt. I praktiken borde vi kunna få ganska god effekt redan från nästa sommar men det är inte den enda parametern för att lyckas mot de internationella stöldligorna.

Det är mycket som behöver fungera. En väldigt viktig sak är att tullen måste kunna bedöma vad som är stöldgods. Bara för att någon kommer med åtta båtmotorer så kan man ju inte med säkerhet säga att det är stöldgods. Jag kan ha köpt dessa åtta båtmotorer. Ofta har man kanske fejkade kvitton eller annan dokumentation som ska visa att man är den rättmätiga ägaren. Här måste ju tullen upparbeta, precis som polisen har behövt göra, kanaler för att snabbt få information om hur man identifierar stöldgods och kopplar det till ett brott och det där är ganska svårt. Här har bland annat kontakter med oss på Larmtjänst en stor betydelse. Tullen måste veta vem de ska ringa för att snabbt kunna koppla godset till ett brott och vilken information man behöver för detta.

Men vi står redo att ta hand om Tullens förfrågningar?

Ja, det är ju en av våra viktigaste uppgifter på Larmtjänst att kunna tillhandahålla den informationen till myndigheterna. Men, självklart när tullen har möjlighet att stoppa bilen innan den åker på färjan kvarhålla den. Då får man tid att göra den här utredningen så det är ju jättepositivt.

Vad händer när tullen gör ett beslag, när den nya lagen är på plats?

Jag måste grotta ner mig i vilka befogenheter tullen kommer att ha vad gäller utredning eller om man kommer att överföra utredningarna till polisen som sedan genomför förundersökning och ser till att personer blir lagförda. Men en väldigt viktig faktor för att komma till rätta med de internationella stöldligorna i Sverige det är att hela rättsväsendet, åklagare och domstolar, värderar att det är organiserad brottslighet, att man inte bara tittar på varje enskilt gods. Utan att man försöker koppla individen till alla brott som denne har begått. På så sätt kan man få upp straffvärdet så att det blir grov stöld eller grovt häleri.

Där har vi varit väldigt dåliga i Sverige på det. Det gör att personer som har gripits med två båtmotorer anses vara en vanlig stöld och så får de gå i stort sett dagen efter, och sen försvinner de ut ur landet. Det är naturligtvis inte okej. Hade man vidtagit utredningsåtgärder kanske man hade kunnat koppla dem till 20 stölder i närområdet och det var glasklart grov stöld och en ganska kraftig fängelsedom och utvisning under ganska lång period. Det är dit vi måste komma så att de faktiskt inte kommer tillbaka till landet. Sen en annan sak vi tycker är viktigt är att de här personerna de ska avtjäna sitt fängelsestraff i hemlandet; Rumänien eller Estland eller Ryssland eller vad det nu är. För det första är det inte bra att de skapar kontakter med svenska kriminella. Dessutom finns ingen anledning att vi ska ta ansvar för deras fängelsevistelse som dessutom antagligen blir mindre trevlig i hemlandet. Det är en annan fråga. Regeringen arbetar på det men det är svårt att få till stånd den typen av överenskommelser med andra länder.

Vad tror du händer fram till fram till 1 juli 2021? Kommer de och dammsuger Sverige, kommer Corona till vår hjälp, vad tror du händer?

Det finns alltid en risk att de försöker förekomma den nya lagstiftningen och förekomma att tröskeln höjs. Men precis som du säger just nu är effekterna av Corona gör att det är lite svårare än vanligt att föra ut gods över gränserna inte minst är transportkapaciteten kraftigt minskad. Det är inte så många färjor som går fram och tillbaka och man syns mer när det inte är så stort passagerarflöde.  Det tror jag har en ganska stor effekt kortsiktigt på de internationella stöldligornas agerande. Jag spekulerar, vi har sett det här med bildelstölderna har gått upp lite under hösten men de har legat på hyggligt låg nivå vad gäller den traditionella bildelsstölderna. Medan katalysatorstölderna har stuckit iväg rejält och där tror jag att det kan hända att man har avsättning i Sverige. Man kan helt enkelt smälta ner godset, det är bara metallen man är ute efter. Det är enklare att göra sig av med det lokalt.  Ligorna är smarta, de anpassar sig hela tiden. Det är svårt att säga vilken effekten blir men på lång sikt är jag övertygad om att det här är väldigt positivt.

Detta är transkribering av poddavsnittet Tullverket får befogenheter att stoppa stöldgods, en intervju med Mats Galvenius, vd på Larmtjänst. Lyssna på Larmtjänstpodden där poddar finns.

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.