Larmtjänst och Svensk Försäkring deltog vid Global Insurance Fraud Summit i Edinburgh

23 oktober 2023

Larmtjänst och Svensk Försäkring deltog i förra veckan vid ett möte om försäkringsbedrägeri i Edinburgh. Fokus på årets möte var ”Transnational Organized Crime”.

År 2019 hölls den första Global Insurance Fraud Summit i Barcelona. Larmtjänst medverkade redan då på mötet. Konferensen har därefter anordnats årligen med svensk närvaro varje år. Konferensen syftar till att främja internationellt samarbete och gemensamma strategier när det gäller försäkringsbedrägerier. Arrangörerna konstaterar att ”global collaboration and strategy is not optional, but necessary to keep up with fraud trends and transnational fraud rings”. 

- Det är avgörande att ha ett levande globalt samarbete när det gäller försäkringsbedrägerier. Mötet var särskilt betydelsefullt med tanke på hur den organiserade brottsligheten flyttar fram positionerna också i Sverige när det gäller försäkringsbedrägerier, säger Per Norström, biträdande chef på Larmtjänst.

Under konferensen deltog juristen Ronja Wildenstam i ett panelsamtal på temat internationellt regelverk när det gäller bekämpningen av försäkringsbedrägeri. Per Norström höll vidare i egenskap av ordförande för IASIU Europe en föreläsning där han tillsammans med Celeste Dodson, som är ordförande i IASIU, bland annat pratade om IASIU:s arbete och brottsutvecklingen i Sverige. IASIU är den internationella organisationen för försäkringsbranschens utredningsverksamhet.

Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring och åt Larmtjänst, och Per Norström, biträdande chef i Larmtjänst.

Det hölls en rad andra intressanta föreläsningar och paneldiskussioner under konferensen. Bland annat redogjorde Matthey J. Smith, ordförande för den amerikanska organisationen Coalition Against Insurance Fraud, för en omfattande undersökning om attitydundersökningar när det gäller försäkringsbedrägerier. Det kan konstateras att resultatet talar starkt för att personer som är 44 år eller yngre har en mer tillåtande inställning till försäkringsbedrägerier och att utvecklingen är bekymmersam.

Många yngre tror inte att de kommer bli upptäckta om de begår försäkringsbedrägerier.

Yngre blir också i relativt stor omfattning avundsjuka och motiverade när de känner någon begår försäkringsbedrägerier.

Dessutom hölls paneldiskussioner om bland annat internationella trender när det gäller bilrelaterad brottlighet, privat-offentliga samarbeten och utbyten av underrättelseinformation. Andra viktiga frågor som berördes under konferensens föreläsningar var gränsöverskridande organiserad brottslighet, utbyte av information och användandet av ny teknik i brottsbekämpningen.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet