Förslaget om kriminalisering av utförsel av stöldgods välkomnas

20 mars 2024

Svensk Försäkring och Larmtjänst har lämnat sitt remissvar över Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande, där det bland annat föreslås att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras. Branschen välkomnar detta men anser att utredningen borde ha gått längre i andra delar.

I december 2023 överlämnade Tullbefogenhetsutredningens sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen konstaterar att den gränsöverskridande tillgreppsbrottsligheten är omfattande och bekämpningen av utförsel av stöldgods behöver prioriteras. Utredningen föreslår att Polismyndigheten eller Tullverket ska få i uppdrag att särskilt rikta in sig på denna brottslighet och få de resurser som krävs. Utredningen föreslår även att det införs ett nytt brott, utförselhäleri, för att utförseln av stöldgods ska kunna bekämpas effektivare än i dag.

- Försäkringsbranschen har länge verkat för detta och det är mycket positivt att utredningen har lyssnat på oss. Nu är det viktigt att regeringen omgående genomför utredningens förslag, säger Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring och Larmtjänst.

I vissa delar anser dock Svensk Försäkring och Larmtjänst att utredningen borde ha gått längre. Utredningen har föreslagit att straffet för grovt utförselhäleri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år, vilket motsvarar straffskalan för grov stöld och grovt häleri. Vi förespråkar i stället ett straffminimum på ett år, i enlighet med vad som gäller för inbrottsstöld.

- En stor del av det stöldgods som förs ut ur landet kommer från bostadsinbrott. Precis som vid inbrottsstöld finns därför starka integritetskränkande inslag vid grovt utförselhäleri. Det motiverar ett högre straffminimum än vad utredningen har föreslagit, säger Ronja Wildenstam.

Svensk Försäkring och Larmtjänst är också bekymrade över hur Tullverkets och Polismyndighetens samarbete ska fungera i praktiken. Enligt vår erfarenhet fungerar i dag överlämnanden från andra myndigheter till Polismyndigheten mindre väl. Om inte tydliga strukturer tas fram för hur överlämningar om utförselhäleri ska gå till, kommer de förslag som utredningen lämnat inte få avsedd effekt.

Läs hela remissvaret här: 

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods_slutlig.pdf

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet