Antalet efterlysta husbilar ökar

18 juni 2014

Antalet efterlysta husbilar ökar. I år har det efterlysts 19 husbilar vilket är en ökning med 46 procent jämfört med samma period förra året. Av dessa husbilar saknas fortfarande 9 bilar. Detta visar statistik från Larmtjänst.

Stöldtrenden för husbilar är starkt uppåtgående. Under perioden 1 januari- 17 juni 2014 har det efterlysts 19 husbilar vilket kan jämföras med samma period förra året då det efterlystes 13 bilar. Av de 19 husbilarna saknas fortfarande 9 bilar.

- Att nästan hälften av de efterlysta husbilarna fortfarande saknas är en tydlig indikation på att det är utländska ligor som opererar, säger utredare Mats Carlsson på Larmtjänst.

Många av de husbilar som har efterlysts under året är av nyare årsmodeller och kostar mellan 500 000 – 1 miljon kronor. Stölderna är främst koncentrerade till södra Sverige, från Jönköping och söderut, samtidigt som några stölder ägt rum i Stockholmsområdet. Majoriteten stjäls från handlare, men även privatpersoner har blivit drabbade. I år är det huvudsakligen halvintegrerade husbilar som blivit efterlysta vilket skiljer sig från förra året då det främst var alkovbilar som efterlystes.

- Tillgång och efterfråga styr vad som stjäls, säger Mats Carlsson.

Det finns klara paralleller mellan flera av de husbilsstölder som ägt rum under året och stöldsättet är ungefär det samma. Vid stölder hos handlare med inhägnat område har man klippt upp staketet, manipulerat stöldskyddet och sedan kört iväg från platsen. Vid ett flertal fall har man även stulit flera husbilar vid samma stöldtillfälle. Man har också stulit vitala motordelar från andra husbilar som man sedan använt vid nästa stöld.

Larmtjänst har noterat att antalet efterlysta husbilar började stiga förra året strax efter midsommar. Mellan den 1:a januari 2013 och den 17 juni 2014 har det totalt stulits 56 husbilar, varav 32 fortfarande saknas. Det sammalagda värdet för de 32 bilar som fortfarande är efterlysta uppgår till cirka 16 miljoner kronor.

Som privatperson kan det vara svårt att skydda sig mot dessa stölder men för att försvåra för tjuvarna rekommenderar Larmtjänst att:

  • Låsa luckan till garaget på husbilen. Många tjuvar har tagit sig in den vägen.
  • Installera spårsändare. Detta ökar chansen till att bilen anträffas.
  • Installera billarm.
  • Använd rattkrycka. Kan vara till hjälp för att fördröja stölden.

 

Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör, tele: 08- 522 784 39,

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här