Fler försäkringsbedrägerier avslöjas

14 februari 2014

Antalet försäkringsbedrägerier ökar. Under 2013 avslöjade försäkringsbolagen bedrägerier för 463 miljoner kronor, en ökning med 17 % jämfört med 2012. Det visar en ny rapport från Svensk Försäkring och Larmtjänst som publiceras idag.

Under 2013 utredde skadeförsäkringsföretagen närmare 7000 misstänkta försäkringsbedrägerier och oklara försäkringsfall. Försäkringsbolagen avslöjade bedrägerier till ett värde av 463 miljoner kronor, främst inom motorskador och hem-, villa-, och reseskador. Men mörkertalet är stort. Många bedrägerier avslöjas aldrig och de totala kostnaderna för försäkringsbedrägerier beräknas varje år uppgå till 2,5- 5 miljarder kronor.

Försäkringsbedrägerier begås av både "småfifflare" och grovt yrkeskriminella. "Småfifflarna" inser kanske inte alltid att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott.

­­- Det är viktigt att alla förstår vad som är ett försäkringsbedrägeri och att detta är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Man får heller inte glömma att det är de ärliga kunderna som drabbas genom höjda premier, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.

Under 2013 var den vanligaste orsaken till att en försäkringstagare nekades ersättning i misstänkta bedrägerifall att skadan inte hade inträffat eller att skadan inte kunde styrkas.

Män är överrepresenterade vid misstänkta försäkringsbedrägerier. Även yngre försäkringsföretagare är överrepresenterade i de fall som har avslöjats. 80-talisterna är involverade i misstänkta bedrägerier sex gånger så ofta som 40-talisterna trots att de har färre försäkringar. Geografiskt begås flest bedrägerier i storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götaland och Skåne.

Forskarna Tage Alalehto och Daniel Larsson vid Umeå universitet, har på uppdrag av Svensk Försäkring, studerat kopplingen mellan försäkringsbedrägerier och annan brottslighet. Studien visar att försäkringsbedrägerier i stor utsträckning är ett tillfällighetsbrott. Men det finns även en grupp av individer som begår försäkringsbedrägerier i kombination med andra ekonomiska brott och organiserade brott. Under senare år har försäkringsbranschen upptäckt flera organiserade och storskaliga bedrägerier, exempelvis anlagda fordonsbränder, förfalskade dödsattester och arrangerade trafikolyckor.

- Det är en oroande utveckling som försäkringsbranschen vill hejda. Vi tar nu ett krafttag mot bedrägerier. En viktig åtgärd är att förbättra samarbetet med polis och andra berörda myndigheter, särskilt i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här