Försäkringsbolagen varnar – stulna bilar importeras och säljs i Sverige

04 juni 2014

Stulna bilar med falska identiteter importeras och registreras i Sverige efter att ha kommit igenom ursprungskontrollen. Därefter säljs bilarna vidare på den svenska marknaden till helt ovetande kunder. Detta vill försäkringsbolagen stoppa.

Varje år genomförs cirka 30 000 ursprungskontroller av importbilar. De fordon som inte blir godkända stoppas vid inregistreringen. Sedan 2008 har Transportstyrelsen stoppat mellan 200- 300 stulna fordon. Dock händer det att stulna bilar slinker igenom den tekniska identifieringen. Problemet tycks bli allt större. Enbart under våren har Larmtjänst undersökt ett flertal importerade bilar som visat sig vara stulna och ha falska identiteter. Mörkertalet är dock stort.

Handeln med illegala bilar omsätter stora summor. Kriminella ligor lyckas genom falska handlingar och omidentifieringar att få de stulna bilarna registrerade i Sverige. Bilen kan vara stulen i ett land men förses med identitet från en bil i ett annat land.

- Systemet med ursprungskontroller i Sverige är bra men vi har ett problem med de tekniska identifieringarna på besiktningsstationerna. Omidentifieringarna är ofta bra gjorda men de felaktigheter som vi sett på de bilar vi undersökt under våren borde ha upptäckts redan vid inregistreringen, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Larmtjänst vill därför att dessa kontroller skärps för att minska risken att illegala och trafikosäkra fordon registreras i Sverige. Idag görs kontroller om det finns registrerad skadehistorik på det importerade fordonet. Om sådana uppgifter finns bör en begäran om skärpt teknisk identifiering gå ut till besiktningsstationen. Därefter är det viktigt att följa upp att en skärpt teknisk identifiering ha genomförts. Den skärpta identifieringen bör omfatta både en noggrann undersökning av fordonets identitet och av dess trafiksäkerhet. Idag är sådana skärpta kontroller ej tvingande. Larmtjänst föreslår dessutom skärpta registerkrav för direktimporterade fordon, exempelvis bör motornumret registreras och fordonet bör fotograferas i samband med den tekniska identifieringen. Bilderna bör läggas in i Vägtrafikregistret. Förbättrad kontroll av fordonet mot import- och originaldokument är ytterligare en åtgärd.

Bilägarna är oftast ovetande om den stulna bilens historik och kan råka illa ut med problem som servicefel, maskinskador, skruvade mätarinställningar och felregistrerade årsmodeller. Bilägaren riskerar även att bli av med bilen.

- Om det uppdagas att bilen är stulen är risken stor att man tvingas lämna tillbaka bilen till den rättmätige ägaren. Möjligheterna för kunden att få ersättning för den ekonomiska förlusten är då i allmänhet mycket liten, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör, tele: 08- 522 784 00, asa.sonnerby@larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här