Försäkringsbolagen polisanmäler fler bedrägerier

11 februari 2016

Under 2015 avslöjade försäkringsbolagen bedrägerier till ett värde av 410 miljoner kronor. Försäkringsbolagen polisanmälde 311 ärenden, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2014. Det visar en rapport som Svensk Försäkring och Larmtjänst publicerar idag.

Varje år betalar försäkringsbolagen i Sverige ut ungefär 50 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. Omkring 5-10 procent av utbetalningarna uppskattas vara bedrägerier.

- Bedrägerierna drabbar tyvärr de ärliga kunderna som får högre premier. En vanlig tvåbarnsfamilj med villa- och bilförsäkring betalar närmare 1000 kronor årligen till bedragarna, säger Mats Galvenius, Vd Larmtjänst.

Under 2015 genomförde försäkringsbolagen 6 967 bedrägeriutredningar och avslöjade misstänkta försäkringsbedrägerier till ett värde av 410 miljoner kronor. Totalt polisanmäldes 425 försäkringsbedrägerier, varav 311 anmälningar gjordes av försäkringsbolagen.

Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterar i en studie från oktober 2015 att både försäkringbolagen och rättsväsendet kan göra mer för att motverka försäkringsbedrägerier. De rekommenderar bland annat att försäkringsbolagen ökar sin kontrollverksamhet.

- Vi i försäkringsbranschen måste värna våra kunder genom att motverka bedrägerier. Det gör vi genom att utreda och anmäla misstänkta fall. Men det är också viktigt som Brå påpekar att polis och åklagare lägger resurser på att utreda denna typ av brottslighet, säger Mats Galvenius.

Det vanligaste skälet till att försäkringsbolagen inte betalar ut ersättning är att man inte anser att en skada har inträffat eller kan styrkas. Drygt hälften av de misstänkta bedrägerifallen under 2015 avböjdes på denna grund. Den näst vanligaste orsaken är att skadan är arrangerad.

Det är framförallt inom försäkringskategorierna hem- /villa- och reseförsäkring samt motor- och trafikförsäkring som försäkringsbolagen avslöjar försök till försäkringsbedrägerier.

Exempel på försäkringsbedrägerier:

  • Medvetet förstöra sin mobiltelefon för att kunna använda försäkringsersättning till att köpa en nyare modell.
  • Arrangera en trafikolycka med sin defekta bil för att få ut en försäkringsersättning som överstiger värdet av den krockade bilen.
  • Sälja sin bil utomlands och sedan anmäla den som stulen.
  • Åka utomlands för en skönhetsoperation och med stöd av ett falskt kvitto från kliniken hävda att det handlade om en akut sjukhusbehandling.
  • Medvetet lämna oriktiga uppgifter i en hälsodeklaration vid tecknande av en liv-, sjuk- eller sjukvårdsförsäkring.

Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.sonnerby@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här