Färre maskin- och traktorstölder

01 november 2017

Under 2017 har det stulits 202 stycken maskiner och traktorer vilket är en minskning med fem procent jämfört med samma period föregående år. Av de stulna maskinerna har 42 stycken anträffats vilket är en lägre uppklarandegrad än föregående år.

Den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst visar att antalet efterlysta maskiner och traktorer har minskat under perioden 1 januari – 30 september. Hittills i år har 202 maskiner och traktorer efterlysts, vilket kan jämföras med samma period förra året då 212 maskiner och traktorer blev efterlysta.

–      Stölderna har sjunkit fem procent, men vi har en högre andel som aldrig återfinns. Vi ser fortfarande att det försvinner flest maskiner I Stor-Stockholm, säger utredare Peter Sundman på Larmtjänst.

Av de stulna maskinerna är 83 stycken jordbrukstraktorer och 119 stycken entreprenadmaskiner, varav hjullastare och grävmaskiner dominerar statistiken. Av de efterlysta maskinerna och traktorerna är 160 stycken (79 procent) fortfarande borta vilket är lägre uppklarandegrad än föregående år då 35 procent av maskinerna var återfunna under perioden.

–      En stor andel av de maskiner och traktorer som stjäls återfinns aldrig vilket kan förklaras med att mycket försvinner utomlands, menar Peter Sundman.

Stölderna sker främst i storstadsområdena där Stockholm är överlägset mest utsatt med 35 stölder medans Västra Götalands län hade 6 stycken och Skåne län 7.

 

Under samma period har det stulits 20 stycken satellitnavigeringssystem för jordbrukstraktorer varav hälften av dessa i Skåne. De är en viktig del av att få en fungerande maskin i produktionen. De är också väldigt dyra att ersätta. Ingen av dessa är anträffad.

Kontakt: Joacim Londér, pressansvarig Larmtjänst, tele: 08- 522 785 18, joacim.londer@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här