Båtmotorstölderna minskade med 8 procent under 2018

29 januari 2019

Under 2018 registrerades 2510 stölder av båtmotorer i landet. Det är en minskning med 8 procent jämfört med 2017. Minskningen ägde främst rum under de två första kvartalen. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under 2018 registrerades 2510 polisanmälningar av båtmotorstölder, vilket kan jämföras med 2017 då antalet stölder låg på 2729, en minskning med 8 procent. Det visar den senaste statistiken från Brå.

Minskningen ägde främst rum under de två första kvartalen medan antalet stölder av båtmotorer under kvartal tre och fyra låg på ungefär samma nivåer som 2017.

Diagrammet visar antalet båtmotorstölder fördelat på kvartalen.

Flest stölder av båtmotorer skedde i storstadsområdena, men i polisregion Stockholm och polisregion Väst minskade stölderna markant. I polisregion Stockholm registrerades 816 stulna båtmotorer under året, en minskning med 15 procent jämfört med 2017. I polisregion Väst registrerades 616 stulna båtmotorer, en minskning med 16 procent jämfört med 2017. Även i polisregion Mitt minskade stölderna av båtmotorer och under året registrerades 169 stulna motorer, en minskning med 18 procent jämfört med året innan.

- Minskningen av stulna båtmotorer kan förklaras med en ökad medvetenhet hos båtägarna samt arbetet med Båtsamverkan. I dessa tre polisregioner där stölderna minskat rejält arbetar man även aktivt med Båtsamverkan, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

I polisregionerna Syd och Bergslagen har däremot stölderna ökat under året. I polisregion Syd registrerades 325 polisanmälningar av stulna båtmotorer, en ökning med 24 procent. I polisregion Bergslagen registrerades 172 polisanmälningar av stulna båtmotorer, en ökning med 10 procent.

Diagrammet visar antalet båtmotorstölder fördelat på de olika polisregionerna.

Larmtjänst uppskattar att ca 70- 90 procent av de stulna motorerna försvinner utanför landets gränser.

- Mycket stöldgods transporteras ut till Litauen och Polen. Dessa länder fungerar som transitländer innan stöldgodset förs vidare till exempelvis Vitryssland och Ukraina, säger Mats Galvenius.

Tips för att minska risken för stöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.sonnerby@larmtjanst.se

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här