Försäkringsbranschen gör allt fler utredningar av misstänkta bedrägerier

22 februari 2022

Under 2021 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 10 588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 29 procent jämfört med året innan. Även antalet polisanmälningar av försäkringsbedrägerier har ökat under året. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Under 2021 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 10 588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 29 procent jämfört med året innan då försäkringbolagen utredde 8198 ärenden. Det är framför allt inom försäkringskategorierna hem/villa/rese (53 %) och motorfordon (40 %) som försäkringsbolagen uppdagar försök till försäkringsbedrägerier. Under de senaste två åren har ett av Larmtjänsts kundbolag gjort en större satsning på fastighets­bränder och därmed upptäckt att det även finns en hel del försäkringsbedrägerier i dessa skador. Denna satsning medförde att antalet upptäckta försäkrings­bedrägerier kopplade till fastighetsbränder flerdubblades.

Diagram över bedrägerier

Diagrammet visar andelen misstänkta försäkringsbedrägerier per kategori för 2021.

Försäkringsbedrägerier har dock ett högt mörkertal. Varje år betalar försäkringsbranschen ut närmare 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör 5–10 procent av dessa utbetalningar, vilket innebär att de kostar försäkringskollektivet ca 3,5–7 miljarder kronor årligen.

Under 2021 polisanmäldes 597 försäkringsbedrägerier vilket är en ökning med nästan 11 procent jämfört med året innan då det gjordes 540 polisanmälningar.

- Under de senaste fem åren är det dock i genomsnitt endast 16 procent av anmälningarna som leder till åtal trots att försäkringsbolagen bara polisanmäler ärenden som är väl styrkta och där det alltid finns en identifierad misstänkt gärningsman, säger Mats Galvenius vd på Larmtjänst.

Det är anmärkningsvärt att inte fler polisanmälda bedrägerier leder till lagföring. Av de polisanmälda försäkringsbedrägerierna som har gjorts till polismyndigheten under de senaste fem åren har 74 procent gått till utredning. Av polisanmälningarna ledde 16 procent till åtal, varav 9 procent till lagföringsbeslut (fällande dom) och 2 procent till strafföreläggande.

Tabell över åtal domar

Källa: Brottsförebyggande rådet

Försäkringar spelar en viktig roll i samhället och bygger på principen att risker sprids över en större grupp. Försäkringslösningar fungerar dock inte i längden om enskilda individer eller kriminella nätverk missbrukar systemet för egen vinning. Försäkringsbranschen har därför en skyldighet att värna om de ärliga kunderna genom att bekämpa försäkringsbedrägerier och har intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka det. Under 2022 kommer försäkringsbranschen genomföra en gemensam kontrollaktivitet där man tittar närmare på en viss typ av skador. Detta kommer presenteras inom kort.

attityder gentemot försäkringsbedrägerier

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet