Försäkringsbranschen granskar företagsskador

23 februari 2022

Under 2022 kommer försäkringsbranschen genomföra en fördjupad branschgemensam kontrollaktivitet där man tittar närmare på företagsskador. Försäkringsbranschen hoppas att genom aktiviteten kunna bidra till att värna kollektivet av ärliga företagare mot bedrägerier som görs av oseriösa aktörer.

För att skydda försäkringskollektivet har försäkringsbranschen under senare år intensifierat det branschgemensamma arbetet mot försäkringsbedrägerier. En del i detta arbete har varit att genomföra branschgemensamma kontrollaktiviteter för att försvåra för de som planerar att begå försäkringsbedrägeri. Tidigare kontrollaktiviteter har varit inriktade på privatskador. Under år 2022 kommer försäkringsbranschen istället att granska vissa typer av företagsskador.

- Genom fördjupade utredningar av företagsskador vill vi försvåra för dem som planerar att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att värna kollektivet av ärliga företagare mot bedrägerier som görs av oseriösa aktörer, säger Mats Galvenius vd på Larmtjänst.

Försäkringsbedrägerier är ett brott med ett stort mörkertal. Varje år betalar skadeförsäkringsföretagen ut närmare 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör 5–10 procent av dessa utbetalningar, vilket innebär att de kostar försäkringskollektivet ca 3,5–7 miljarder kronor årligen. Försäkringsbedrägerier gör att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier och därför är det viktigt att försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Detta är femte gången som branschen genomför en gemensam kontrollaktivitet. Under 2017 lade branschen särskil­da resurser på att granska bilbränder för att under­söka om bedrägerier är en vanlig orsak till anlagda bränder. Under 2018 ge­nomfördes en liknande branschgemensam kontrol­laktivitet gällande arrangerade trafikolyckor och under 2019 genomfördes en kontrollaktivitet för att undersöka skadeanmälningar som gäller stulna och borttappade klockor. Aktiviteten syftade till att undersöka om det är vanligt med bedrägerier med klockor. Under 2020 genomfördes återigen en kontrollaktivitet inriktad på utredning av bilbrän­der. Resultatet från de olika kontrollaktiviteterna finns redovisade i Larmtjänsts årsrapporter över försäkringsbedrägerier. Genom de fördjupade kontrollaktiviteterna erhåller försäkringsbranschen en ökad kunskap om modus för bedrägerier inom respektive försäkringsområde som man tar med sig i det fortsatta arbetet med skadereglering.

kort om fbedrägeri

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet