Stölder av katalysatorer ökade med 141 procent under 2021

25 januari 2022

Under 2021 stals 7670 katalysatorer, en ökning med 141 procent jämfört med föregående år. Anledningen till att katalysatorerna är stöldbegärliga är att ädelmetallerna i komponenterna betingar ett högt värde. Stölderna av strålkastare, navigationssystem och airbags har däremot minskat med 6 procent under året. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Under 2020 började stölderna av katalysatorer öka rejält i Sverige och man kunde i slutet av 2020 konstatera att stölderna hade ökat med 4000 procent jämfört med året innan. Stölderna av katalysatorer har fortsatt att öka även under 2021. Under året har 7670 stölder av katalysatorer inträffat vilket är en ökning med 141 procent jämfört med 2020 då det stals 3179 katalysatorer.

- Vi ser att stölderna sker i syfte att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna. Mycket har tidigare pekat på att stölderna främst har utförts av internationella stöldligor men nu kan vi se, efter vissa gripanden som polisen gjort, att utförarna ofta är inhemska gärningsmän utan direkt koppling till internationella nätverk. Däremot förefaller det som om stöldgodset i stor utsträckning fortfarande förs utomlands, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Under december 2021 kunde man för första gången under året se att stölderna minskade något jämfört med samma månad 2020. En förklaring till detta skulle kunna vara att råvarupriset på de eftertraktade ädelmetallerna sjönk under slutet av året.

- Om råvarupriserna fortsätter att falla skulle det förhoppningsvis kunna bidra till en nedgång av antalet stölder under 2022, säger Fredrik Lindstedt.

Antalet katalysatorer 2021

Diagrammet visar antalet stölder av katalysatorer fördelat under året.

Toyota är det fabrikat som är mest utsatt och står för 54 procent av stölderna av katalysatorer. Framförallt är det deras modell Prius med årsmodell 2004–2010 som varit stölddrabbad. 

Stölderna av katalysatorer sker främst i polisregion Stockholm (3143) och polisregion Syd (1874).

Skadekostnaderna för dessa stölder har ökat med 132 procent jämfört med föregående år. Under 2021 låg skadekostnaderna på 151,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med år 2020 då kostnaderna låg på 65,2 miljoner kronor.

Under 2021 har däremot stölderna av strålkastare, navigationssystem och airbags/rattar minskat med 6 procent jämfört med föregående år. Under 2021 inträffade 2051 stöldtillfällen av dessa komponenter vilket kan jämföras med 2020 då det inträffade 2192 stöldtillfällen.

- Dessa stölder vet vi begås främst av internationella stöldligor och här kan den pågående pandemin vara en förklaring till minskningen av antalet stölder, säger Fredrik Lindstedt.

Under 2021 uppgick skadekostnaderna för dessa stölder till 170,5 miljoner vilket kan jämföras med 2020 då skadekostnaderna uppgick till 184,8 miljoner kronor. Den geografiska analysen visar att storstadsregionerna är mest drabbade av stölderna. I polisregion Stockholm har stölderna av dessa bildelar ökat med 2 procent under 2021 jämfört med 2020.

 

tabell stulna bildelar 2021

Tabellen visar antalet stöldtillfällen 2021 fördelade på polisregionerna.

 

För att undvika stöld tänk på följande:

  • Parkera din bil i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö.
  • Märkprodukter. Detta kan ha en avskräckande effekt.
  • Använd larmsystem.
Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet