Årsstatistik över försäkringsrelaterad brottslighet

07 mars 2023

Under 2022 ökade antalet stöld- och tillgreppsbrott med en procent jämför med 2021. En kategori som ökat markant under senare år är stölder av katalysatorer. Antalet stölder av diesel har mer än dubblerats under 2022 jämfört med 2021. Av de personbilar som efterlystes under året var det 26 procent som inte återfanns, en ökning med två procentenheter jämfört med 2021. Detta framgår i rapporten om försäkringsrelaterad brottslighet som Larmtjänst idag publicerar.

Varje år reglerar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än 3 miljoner skador och betalar ut 70 miljarder kronor i ersättning till försäkringstagarna. Branschen jobbar aktivt för att motverka försäkringsrelaterade brottsligheten i syfte att värna om försäkringskollektivet. Försäkringsrelaterad brottslighet är all den brottslighet som drabbar försäkringsbranschen. Det rör sig främst om stölder, bedrägerier, skadegörelse och anlagda bränder.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet ökade antalet polisanmälda stöld- och tillgreppsbrott med en procent under 2022 jämfört med föregående år. Däremot minskade antalet bostadsinbrott med 12 procent. Under 2022 anmäldes totalt 10 970 bostadsinbrott i Sverige.

Mycket av stöldgodset försvinner utanför våra gränser. Enligt en uträkning av Svensk Försäkring försvinner ungefär hälften av stöldgodset utomlands, vilket motsvarar ett värde på 1,1 – 1,5 miljarder årligen. När det gäller stölder av båtmotorer, fordon och bildelar beräknas 70-90% av godset försvinna utomlands.

Tabellen visar statistik från Svensk Försäkring för 2020.

Under 2022 har 161 entreprenadmaskiner och redskap blivit efterlysta. Det är en minskning med 21 procent jämfört med 2021. Under fjärde kvartalet ökade dock antalet efterlysta entreprenadmaskiner och redskap rejält, en ökning Larmtjänst tror kommer att fortsätta ett tag framöver då det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa.

Under 2022 efterlystes 6064 personbilar, en minskning med sex procent jämfört med föregående år. Även om antalet efterlysta bilar har minskat så ökar andelen bilar som inte återfinns för varje år. Under 2022 var det 26 procent av de efterlysta bilarna som inte hade återfunnits efter årets slut, vilket kan jämföras med 24 procent under 2021.

Under året polisanmäldes 1153 båtmotorstölder i Sverige. Det är en minskning med 25 procent jämfört med samma period 2021. Stölderna minskade i nästan alla polisregioner.

- Båtsamverkan är en förklaring till antalet minskade stölder. Båtsamverkan startades upp för 10 år sedan och används idag som en brottsförebyggande metod i alla polisregioner, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Stölder av katalysatorer har fortsatt öka och under 2022 ökade stölderna med två procent jämfört med året innan. Stölderna sker för att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna och under senare år har råvarupriset på Rodium och Palladium gått upp kraftigt.

Under 2022 anmäldes 1014 transportstölder, vilket är färre antal stölder jämfört med året innan då det anmäldes 1316 stölder. Antalet stölder av diesel har däremot ökat under 2022. Under året anmäldes 3732 stölder av diesel ur fordonstank, vilket kan jämföras med år 2021 då det anmäldes 1839 stölder av diesel ur fordonstank. Detta beror troligtvis på två faktorer; dels att antalet stölder under 2021 var på en ovanligt låg nivå till följd av pandemin, dels att priset på diesel ökat kraftigt under 2022 sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Stöld ur bil-diesel

Diagrammet visar antalet polisanmälda dieselstölder. Källa: Polisen

Ta del av rapporten här:

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet