Försäkringsbranschen granskar dokument, kvitton och bilder

28 februari 2023

Under 2023 kommer försäkringsbranschen att genomföra en fördjupad kontrollaktivitet för att granska dokument, bilder och kvitton som inkommit som underlag för skadeanmälningar. Målet är att hitta manipulerade underlag som används för att få ut ersättning från försäkringsbolagen som kunden inte är berättigad till.

Försäkringsbranschen har intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier. Sedan 2017 har branschen genomfört gemensamma kontrollaktiviteter för att försvåra för de som planerar att begå försäkringsbedrägeri. Under 2023 kommer försäkringsbolagen att genomföra en kontrollaktivitet för att granska underlag som lämnas in för bedömning av skadeärenden, t.ex. dokument, kvitton och bilder.

Under 2022 genomförde försäkringsbolagen 8 875 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att avböja skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor. Fem procent av de avböjda försäkringsfallen avböjdes på grund av manipulerade handlingar. Genom kontrollaktiviteten vill branschen hitta fler manipulerade dokument, bilder och kvitton som används för att försöka få ut ersättning från försäkringsbolagen som kunden inte är berättigad till.

- Det kan exempelvis röra sig om manipulerade kvitton där man i efterhand ändrat beloppen eller bilder där man ändrat datum och plats för att det bättre ska stämma in med det påstådda händelseförloppet, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Varje år betalar försäkringsbranschen ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder och en grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör minst 5–10 procent av dessa utbetalningar. Detta kostar försäkringskollektivet ca 3,5–7 miljarder kronor årligen. Genom aktiviteten vill branschen bidra till att värna kollektivet av ärliga försäkringstagare mot bedrägerier som görs av oseriösa aktörer.

- Larmtjänst har sedan många år tillgång till avancerad analysutrustning för att avslöja manipulerade dokument. Utrustningen möjliggör analyser av bl.a. pennpastor, tryckmärken och skrifter, vilket ger goda möjligheter att fastställa om kvittot eller dokumentet har manipulerats i efterhand, säger Mats Galvenius.

Resultatet från kontrollaktiviteten kommer redovisas i början av nästa år.

Genom de fördjupade kontrollaktiviteterna erhåller försäkringsbranschen en ökad kunskap om modus för bedrägerier inom respektive försäkringsområde som man tar med sig i det fortsatta arbetet med skadereglering.

 

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet