Antalet efterlysta maskiner ökade med 45 procent

14 februari 2024

Under 2023 efterlystes 217 entreprenadmaskiner vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2022 då det efterlystes 150 maskiner. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Larmtjänst såg redan under fjärde kvartalet 2022 att antalet efterlysningar av maskiner ökade, en ökning som fortsatt under 2023. Under 2023 efterlystes total 217 maskiner, vilket kan jämföras med 150 maskiner under 2022, en ökning med 45 procent. En förklaring till ökningen är bland annat den stora efterfrågan på maskiner i Europa. Dock är stor del av maskinerna oregistrerade vilket innebär att det finns ett stort mörkertal i statistiken.

- Det finns idag ingen registreringsskyldighet för maskiner som det finns för exempelvis personbilar. Av den anledningen är det svårare att hålla koll på godset och vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

efterlysta maskiner 2023

Diagrammet visar antalet efterlysta maskiner, traktorer och redskap.

På grund av att många maskiner är oregistrerade och saknar registreringsnummer är det ofta svårare att efterlysa en maskin både nationellt och internationellt vid en eventuell stöld. Om maskinen inte finns i efterlysningsregistret försvåras även identifieringsarbetet vid ett eventuellt anträffande. Detta kan vara en av förklaringarna till att så många maskiner inte blir avlysta. Under 2023 anträffades enligt statistiken enbart 29 maskiner vilket innebär att 188 maskiner, 87 procent, fortfarande är borta.

De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (72), hjullastare (61) och kompaktlastare (29).

Under året har det även efterlysts 64 traktorer. Det är ungefär lika många jämfört med samma period 2022 då det efterlystes 70 traktorer. Av de 64 efterlysta traktorerna har enbart 22 st återfunnits under året. Det innebär att 42 st, 66 procent, fortfarande är borta. Det har även efterlysts 31 redskap och annan utrustning under året.

Flest efterlysningar av maskiner gjordes under kvartal två (73 st) och kvartal fyra (63 st). Under kvartal tre gjordes flest efterlysningar av traktorer (26 st). Under kvartal fyra gjordes flest efterlysningar av redskap (16 st).

efterlysta maskiner månad

Diagrammet visar antalet efterlysta maskiner, traktorer och redskap per månad 2023.

Att tänka på som maskinägare:

  • Ha koll på maskinens identitet. Fota av typskylten där serienummer anges.
  • Låt inte nycklarna sitta kvar när maskinen inte används.
  • Koppla på elektronisk startspärr om möjligt.
  • Använd spårutrustning- ökar chansen för anträffande.
  • Tänk på hur maskinen står parkerad. Parkera gärna på ett sätt som gör det svårare att stjäla, ställ exempelvis skopor och likande framför.
  • Bevakning och god belysning försvårar för tjuven.

Om statistiken

Statistiken kommer från Vägtrafikregistret och Larmtjänsts databaser och innehåller både registrerat och oregistrerat gods. Eftersom en stor del av maskinerna och redskapen är oregistrerade finns det ett mörkertal i antalet efterlysningar. Oregistrerat gods innebär att det inte finns något obligatoriskt register, som exempelvis Vägtrafikregistret, där godset måste registreras. 

Här kan du ta del av hela rapporten: 

Efterlysta entreprenader 2023.pdf

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet