Årsstatistik över försäkringsrelaterad brottslighet

05 mars 2024

Under 2023 minskade antalet polisanmälda stöld- och tillgreppsbrott med 3 procent jämför med 2022. Villainbrotten minskade med 4 procent medan lägenhetsinbrott ökade med 1 procent. Antalet efterlysningar av maskiner ökade däremot med 45 procent och andelen personbilar som ej återfanns under 2023 landade på 32 procent. Detta framgår i rapporten om försäkringsrelaterad brottslighet som Larmtjänst idag publicerar.

Varje år reglerar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än 3 miljoner skador och betalar ut 70 miljarder kronor i ersättning till försäkringstagarna. Branschen jobbar aktivt för att motverka den försäkringsrelaterade brottsligheten i syfte att värna om försäkringskollektivet. Försäkringsrelaterad brottslighet är all den brottslighet som drabbar försäkringsbranschen och det rör sig främst om stölder, bedrägerier, skadegörelse och anlagda bränder.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) minskade antalet polisanmälningar om stöld- och tillgreppsbrott under 2023 med 3 procent jämfört med året innan, störst var minskningen inom brottstyperna cykelstöld och stöld ur/från fordon. Detta återspeglas bl.a. i Larmtjänst statistik över stölder av bildelar och katalysatorer. Under 2023 anmäldes 1597 stölder av bildelar (navigationssystem, rattar/airbags och strålkastare xenon) till försäkringsbolagen vilket är en minskning med 7 procent jämfört med år 2022. Under 2023 anmäldes även 4375 stölder av katalysatorer vilket är en minskning med 44 procent jämfört med året innan.

Under 2023 polisanmäldes 942 båtmotorstölder, en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. En anledning till minskningen av antalet stölder kan förklaras med det brottsförebyggande arbetet inom Båtsamverkan. Larmtjänst kan även se ett större engagemang hos båtägare och båtklubbar vilket kan vara en bidragande effekt till minskningen.

Däremot ökade antalet efterlysningar av maskiner. Under 2023 efterlystes 217 entreprenadmaskiner, vilket är en ökning med 45 procent. En förklaring till ökningen är bland annat den stora efterfrågan av maskiner i Europa.  

Även antalet efterlysta personbilar ökade under 2023. Under året efterlystes 6140 personbilar vilket är en ökning med 1 procent jämfört med året innan. Andelen personbilar som ej har återfunnits under året har ökat och ligger på 32 procent. Detta kan jämföras med 26 procent året innan. En anledning till den ökade andelen bilar som inte återfinns skulle kunna vara att många av dessa bilar är kredit- eller leasingköpta bilar, dvs där köparen inte fullföljer sin del av kontraktet. Denna typ av bilar försvinna ofta ut ur landet. Larmtjänst har även noterat att fler stulna premiumbilar transporteras till andra kontinenter vilket minskar möjligheten till återfinnande.

Mycket av stöldgodset försvinner utanför våra gränser. Enligt en uträkning av Larmtjänst försvinner ungefär hälften av stöldgodset utomlands. När det gäller stölder av båtmotorer, fordon och bildelar beräknas 80–90 procent av godset försvinna utomlands.

Källa: Svensk Försäkring/ Larmtjänst

*Årsstatistiken över utbetalda skadeersättningar släpar efter ett år. Av den anledningen redovisas siffror för 2022 i tabellen ovan.

Under 2023 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 9979 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Under 2023 polisanmäldes 665 försäkringsbedrägerier vilket är en ökning med 23 procent jämfört med året innan då det gjordes 539 polisanmälningar.

Ta del av hela rapporten här:

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet