;

Försäkringsbedrägerier

Plussa på, ändra på ett datum eller säga att något har hänt – som inte har hänt – det är det vi kallar för försäkringsbedrägerier. Det kan också vara arrangerade bilolyckor, skönhetsoperationer eller en stöld – som inte skett.
Varje år avböjer försäkringsbolagen att betala ut skadeersättning om drygt en halv miljard kronor efter att man gjort en bedrägeriutredning. Många tror att försäkringsbedrägerier handlar om organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Det kan det vara men även enskilda individer ägnar sig åt försäkringsbedrägerier.

I januari 2022 genomförde Larmtjänst en attitydsundersökning genom Novus. Undersökningen visade att tre av fyra anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott och två av fem kan tänka sig att anmäla en person som begått försäkringsbedrägeri. Fyra av fem anser att det är viktigt/mycket viktigt att försäkringsbolag jobbar för att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier.

- Det är viktigt att alla förstår vad som är ett försäkringsbedrägeri och att detta faktiskt är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. Man får heller inte glömma att det är alla ärliga kunder som drabbas av bedrägerierna så som höjda premier, säger Mats Galvenius.

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Kort och gott - det är stöld. Vi accepterar inte stöld i butiker eller på arbetsplatser, det är inte heller okej att stjäla från försäkringsbolagen genom att uppge felaktig information.

Försäkringsbedrägeri är:

  • Att överdriva värdet på det som stulits eller gått sönder.
  • Att medvetet lämna oriktiga uppgifter vid tecknande av en försäkring.
  • Att medvetet förstöra sin mobiltelefon för att med hjälp av försäkringsersättningen köpa en nyare modell.
  • Att arrangera en trafikolycka med sin trasiga bil, som inte går att sälja, för att få ut ersättning från försäkringen istället.
  • Att åka utomlands för att göra en skönhetsoperation och få kliniken att skriva på kvittot att det handlade om en akut sjukhusbehandling på semesterresan.
  • Att inte beskriva sin försäkringshistorik eller sitt beteende på ett korrekt sätt för att få en för låg premie i förhållande till den risk som personen har att råka ut för något.
  •  

Vem begår ett försäkringsbedrägeri?

Det är i huvudsak män som begår försäkringsbedrägerier, 69 procent av de fall vi tittat på. Män är i högre grad de som står som försäkringstagare men även bortsett från det är det män i första hand som begår denna typ av brott. Försäkringsbedrägerierna är vanligare i storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg än i övriga landet. Dessutom visar statistiken att yngre personer är mer benägna att genomföra ett försäkringsbedrägeri jämfört med äldre personer.

Vad kostar försäkringsbedrägerierna?

Varje år hanterar den svenska försäkringsbranschen ungefär 3 miljoner skadeärenden och betalar ut mer än 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier uppgår till minst 5 - 10 procent av dessa utbetalningar. År 2022 avböjde man skador till ett värde av 578 miljoner.

Misstänkta försäkringsbedrägerier

Försäkringsbolagen gör utredningar när de har misstankar att något inte står rätt till.   

Under 2022 gjordes 8875 bedrägeriutredningar . En utredning startar när man till exempel misstänker att någon uppgift eller omständighet inte verkar stämma. Det är väldigt få utredningar som leder till en polisanmälan och ännu färre leder till åtal.

- Det är ett problem att så många polisanmälda försäkringsbedrägerier läggs ner. Av den orsaken polisanmäler försäkringsbolagen endast en liten andel av de bedrägerier som faktiskt upptäcks, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Bedrägerier sätter idén med försäkringar ur spel

Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt med att upptäcka och förebygga försäkringsbedrägerier för att kunna skydda alla ärliga försäkringstagare mot onödigt höga premier.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.