Delredovisning av regeringsuppdrag för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk

01 februari 2019

I februari 2018 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk. Regeringen gav samtidigt Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Nu finns delrapport 2 att ta del av.

I den andra delredovisningen av regeringsuppdraget omnämns insatsen Hermes, som även Larmtjänst deltog i, som genomfördes under hösten 2018. Insatsen genomfördes i samverkan mellan Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten, för att i den operativa verksamheten pröva de förslag till åtgärder och arbetsmetoder som tagits fram i arbetet med regeringsuppdraget.

I delrapporten presenteras ett antal åtgärder som krävs för att nå större framgång i arbetet mot organiserad tillgreppsbrottslighet. Larmtjänst tycker att förslagen på åtgärder är bra men efterfrågar mer samarbete mellan myndigheter och näringslivet.

Ta del av rapporten här>>>

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här