Tullen ska få stoppa stöldgods på väg ut ur landet

18 februari 2020

Den 14 februari lämnade Polisen, Tullverket och Kustbevakningen in en rapport till inrikesministern om hur man kan öka förmågan att bekämpa organiserade stölder som begås av internationella brottsnätverk. Nu är regeringen beredda att ge Tullverket nya befogenheter för att stoppa och hindra de här internationella stöldligorna från att föra ut gods från Sverige.

I februari 2018 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserade stölder som begås av internationella brottsnätverk. Regeringen gav samtidigt Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området.

I mitten av februari i år lämnades en slutredovisning över till regeringen som redogör de åtgärder som vidtagits sedan februari 2018. Polismyndigheten har förstärkt och utvecklat sin förmåga att bekämpa internationella brottsnätverk, bland annat i form av stärkt samordning i myndigheten mellan nationell, regional och lokal nivå. Uppdragsmyndigheterna har även utvecklat samverkan med varandra och med andra myndigheter såsom Åklagarmyndigheten.

I samband med redovisningen av rapporten meddelande inrikesminister Mikael Damberg till SVT Nyheter att de är beredda att ge Tullverket nya befogenheter för att stoppa och hindra de internationella stöldligorna från att föra ut gods från Sverige.

- Från Larmtjänst sida är vi mycket positiva till de förslag som presenteras i rapporten. Vi är även positiva till att regeringen avser att gå vidare med förslag om ökade befogenheter från tullen, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

I redovisningen identifieras även utmaningar och behov av ytterligare åtgärder som bör utredas vidare. En ökad förekomst av kontroller och andra åtgärder i anslutning till strategiskt viktiga hamnar och flygplatser i samband med inresa till Sverige kan motverka såväl inresa för kriminella aktörer som utflödet av stöldgods.

- Nu är det viktigt att åtgärderna inte dras i långbänk utan genomförs snabbt. Det skulle vara olyckligt om den politiska processen drar ut på tiden, säger Mats Galvenius.

Ta del av hela rapporten här:slutrapport-regeringsuppdraget-ibn (1).pdf

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.