Antalet bedrägeriutredningar och polisanmälningar från försäkringsbolagen ökar

18 februari 2020

Under 2019 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 7588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning jämfört med året innan. Utredningar resulterade även i att försäkringsbolagen gjorde 335 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier, även detta en ökning jämfört med året innan. Det visar den senaste statistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst idag publicerar.

Försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkrings­bedrägerier och under 2019 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 7588 bedrägeriutredningar. Detta är en ökning med 126 utredningar jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 515 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2018 då man avböjde skador för ett värde av 480 miljoner kronor.

- Vi ser exempelvis att misstänkta bedrägerier inom personskador ökat rejält under året. Under 2019 avböjde försäkringsbolagen utbetalningar till ett värde av 91 miljoner kronor inom personskador, vilket är en ökning med 60 procent jämfört med året innan, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Under 2019 gjorde försäkringsbolagen 335 polisanmälningar av misstänkta försäkrings­bedrägerier, en ökning med fem procent jämfört med 2018 då man gjorde 318 polisanmälningar. Totalt gjordes 417 polisanmälningar under året gällande försäkringsbedrägeri.  

Den vanligaste orsaken till att försäkringsbolagen avböjer utbetalning av skadeersättning är att det inte kan styrkas att skadan har inträffat (41 procent). Den andra och tredje vanligaste orsaken är att man lämnat oriktiga uppgifter (24 procent) och att skadan är arrangerad (8 procent).  

orsak till avböjande 2019.jpg

Diagrammet visar orsak till avböjande. Källa: Larmtjänst.

En analys av bakgrundsvariabler för avslöjade försäkringsbedrägerier visar att det finns skillnader beroende på kön, ålder och geografi när det gäller benägenheten att begå försäkringsbedrägeri. Män är tydligt överrepresenterade i statistiken (64 procent). Stockholms län och Skåne län är något överrepresenterade i avslöjade bedrägeriförsök i förhållande till befolkningsandelen. Försäkringstagare födda på 1980-talet och 1990-talet är involverade i betydligt fler bedrägerier än äldre försäkringstagare.

Försäkringsbranschen har under senare år intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier. Under 2019 genomförde branschen en gemensam kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av skadeanmälningar som gäller stulna och förlustanmälda klockor.

- Klockor kan vara av stora värden och branschen ville undersöka om det är vanligt med bedrägerier med klockor. Vi vill helt enkelt skydda försäkrings­kollektivet som annars drabbas i form av högre premier, säger Mats Galvenius.

Kontrollaktiviteten genomfördes under perioden 14 maj- 31 december 2019 och resulterade i att försäkringsbolagen under perioden avböjde utbetalning av skadeersättning i 66 klockärenden till ett totalt värde av ca 1,1 miljoner kronor pga misstänkt försäkringsbedrägeri. I nio av dessa ärenden har försäkringsbolagen även gjort polisanmälan. Majoriteten av de misstänka bedrägerierna med klockor har inträffat i Stockholms län (18 st) och Skåne län (15 st).

Här hittar du rapporten:

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2019

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.