Försäkringsbranschen avslöjade bedrägeriförsök till ett värde av 578 miljoner kronor

28 februari 2023

Under 2022 utredde försäkringsbolagen 8 875 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerar idag.

Varje år betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut ersättning i mer än 3 miljoner skadeärenden. Bara 0,3 procent av skadefallen blir föremål för bedrägeriutredning av försäkringsbolagen.

- Försäkringsbedrägerier har ett högt mörkertal. Varje år betalar branschen ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäk­ringsbedrägerier utgör 5 – 10 procent av dessa utbetalningar, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Under 2022 utredde försäkringsbolagen 8 875 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2021 då bolagen avböjde skador till ett värde av 505 miljoner kronor.

- Det är främst inom försäkringskategorierna motor-, företag- och personskador som vi ser en ökning av värdet på de avböjda skadeutbetalningarna, säger Mats Galvenius.

Den vanligaste orsaken till att försäk­ringsbolaget avböjer utbetalning av skadeersättning är att försäkringsfallet inte har inträffat eller inte kan styrkas. 41 procent av de misstänkta bedräge­rifallen avböjdes under 2022 på denna grund. Den näst vanligaste orsaken är att försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter (23 %).

Sedan 2017 har branschen genomfört gemensamma kontrollaktiviteter för att försvåra för de som planerar att begå försäkrings­bedrägeri. Under 2022 granskade branschen företagsskador för att undersöka hur vanligt det är med bedrägerier inom företagsförsäkringen. Under året har försäkringsbola­gen genomfört 609 utredningar av företagsskador som resulterat i att bolagen har avböjt att betala ut ersätt­ning till ett värde av 106 miljoner kronor. De vanligaste orsakerna till att skadeersätt­ning inte har betalats ut vid företagsskador är att ”Skadan ej har inträffat/Skadan är ej styrkt” (44 %), ”Oriktiga uppgifter” (22 %) och ”Manipulerat underlag/Falsk handling” (13 %).

- Genom fördjupade utredningar av företagsskador ville försäkringsbranschen motverka eventuella försäkringsbedrägerier och på så sätt kunna bidra till att värna kollektivet av ärliga företagare mot bedrägerier som görs av oseriösa aktörer, säger Mats Galvenius.

företagsförsäkring

Diagrammet visar de moment inom företagsförsäkring som de avböjda företagsskadorna omfattar.

Exempel på försäkringsbedrägeri:

  • Att överdriva värdet på det som stulits eller gått sönder.
  • Att medvetet lämna oriktiga uppgifter vid tecknande av en försäkring.
  • Att medvetet förstöra sin mobiltelefon för att med hjälp av försäkringsersättningen köpa en nyare modell.
  • Att arrangera en trafikolycka med sin trasiga bil, som inte går att sälja, för att få ut ersättning från försäkringen istället.
  • Att åka utomlands för att göra en skönhetsoperation och få kliniken att skriva på kvittot att det handlade om en akut sjukhusbehandling på semesterresan.
  • Att inte beskriva sin försäkringshistorik eller sitt beteende på ett korrekt sätt för att få en för låg premie i förhållande till den risk som personen har att råka ut för något.

Läs hela rapporten här:

Lyssna på senaste avsnittet av Larmtjänstpodden om försäkringsbedrägerier här>>

Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet