Försäkringsbolagen avslöjade bedrägeriförsök för 682 miljoner kronor

27 februari 2024

Under 2023 utredde försäkringsbolagen 9 979 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier.

Under 2023 utredde försäkringsbolagen 9 979 misstänka bedrägerier och oklara försäkringsfall vilket är fler jämfört med föregående år då det utreddes 8 875 misstänkta bedrägerier. Utredningarna under 2023 resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor, vilket kan jämföras med år 2022 då bolagen avböjde skador till ett värde av 578 miljoner kronor.

Det är framför allt inom försäkringarna hem/villa/resa (56 %) och motorfordon (31 %) som försäkringsbolagen avslöjar försök till försäkringsbedrägerier. Inom dessa försäkringskategorier avböjde försäkringsbolagen under 2023 skadeutbetalningar till ett värde av 231 miljoner kronor respektive 216 miljoner kronor. Det är en ökning med 18 procent för hem/villa/reseförsäkring och 16 procent för motorförsäkring jämfört med 2022.

- Bedrägerier har blivit en allt viktigare finansieringskälla för den organiserade brottsligheten och under de senaste åren har försäkringsbranschen intensifierat arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier. Det framgår nu tydligt av statistiken, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Försäkringsbedrägerier är tyvärr ett brott med högt mörkertal. Varje år hanterar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än 3 miljoner skadeärenden och betalar ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör minst 5 – 10 procent av dessa utbetalningar, vilket innebär ca 3,5 – 7 miljarder kronor.

Under senare år har den organiserade brottsligheten kommit att fokusera alltmer på ersättningar från de offentliga välfärdssystemen och försäkringsbolagen. Därför har försäkringsbranschen intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier och genomför sedan 2017 kontrollaktiviteter. Under 2023 granskade försäkringsbranschen dokument, bilder och kvitton som inkommit som underlag för skadeanmälningar. Syftet med kontrollaktiviteten var att hitta manipulerade underlag som används för att få ut skadeersättning på felaktiga grunder. Av det totala antalet avböjda skador under perioden motiverades 5 procent av manipulerade handlingar. Av de ärenden som avböjdes på grund manipulerade handlingar så polisanmäldes 61 procent. Mest vanligt är det att manipulerade underlag används inom hem/villa/reseförsäkring. Vid 62 procent av de skador som avböjts på grund av manipulerade underlag är försäkringstagaren en man, i 35 procent av skadorna är försäkringstagaren en kvinna och 3 procent utgörs av företagsskador. I 67 procent av dessa skador är försäkringstagaren född mellan år 1980–1999.  

I början av 2024 genomfördes en attitydundersökning av Novus där det bland annat framgick att drygt fyra av tio anser att försäkringsbedrägerier är ett mycket allvarligt brott. Drygt sex av tio kunde inte tänka sig att medvetet öka värdet på det de har försäkrat för att få ut mer pengar och 34 procent skulle polisanmäla ett misstänkt försäkringsbedrägeri om de kunde vara helt anonyma. Det framgick även att majoriteten (75 %) tyckte att det var viktigt att försäkringsbolagen jobbade med utredningar för att förhindra försäkringsbedrägerier.

Exempel på försäkringsbedrägeri:

  • Att överdriva värdet på det som stulits eller gått sönder.
  • Att medvetet lämna oriktiga uppgifter vid tecknande av en försäkring.
  • Att medvetet förstöra sin mobiltelefon för att med hjälp av försäkringsersättningen köpa en nyare modell.
  • Att arrangera en trafikolycka med sin trasiga bil, som inte går att sälja, för att få ut ersättning från försäkringen istället.
  • Att åka utomlands för att göra en skönhetsoperation och få kliniken att skriva på kvittot att det handlade om en akut sjukhusbehandling på semesterresan.
  • Att inte beskriva sin försäkringshistorik eller sitt beteende på ett korrekt sätt för att få en för låg premie i förhållande till den risk som personen har att råka ut för något.

 

Här kan du läsa hela rapporten:

Försäkringsbedrägerier 2023 .pdf

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet