Försäkringsbranschen granskar nedlagda polisanmälningar om bedrägerier

27 februari 2024

De senaste fem åren har enbart 20 procent av polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri lett till åtal och än färre till fällande dom. Av den anledningen kommer försäkringsbranschen under 2024 att genomföra en fördjupad granskningsaktivitet för att följa upp branschens polisanmälningar om försäkringsbedrägerier som blivit nedlagda. Syftet med aktiviteten är att få kunskap om nedläggningsbesluten fattas på korrekta grunder.

Sedan 2017 har försäkringsbranschen genomfört gemensamma kontrollaktiviteter för att försvåra för de som försöker att begå försäkringsbedrägeri. Under 2023 granskade branschen dokument, bilder och kvitton som inkommit som underlag för skadeanmälningar. Syftet var att hitta manipulerade underlag som används för att få ut skadeersättning på felaktiga grunder. För 2024 kommer branschen göra en gemensam granskningsaktivitet för att följa upp branschens polisanmälningar om försäkringsbedrägerier och polisens nedläggningsbeslut. Eftersom endast få polisanmälningar om försäkringsbedrägerier leder till åtal och än färre leder till fällande dom vill branschen få kunskap om nedläggningsbesluten fattas på korrekta grunder.

Under 2023 genomförde försäkringsbolagen 9979 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att avböja skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor varav branschen gjorde 576 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier. Under de senaste fem åren har enbart 20 procent av polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri lett till åtal.

- Försäkringsbolagen polisanmäler enbart ärenden som genomgått en grundlig utredning och där det alltid finns en identifierad misstänkt gärningsman. Av den anledningen anser vi att andelen polisanmälningar om försäkringsbedrägeri som leder till åtal och fällande dom är anmärkningsvärt låg, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Eftersom så få fall leder till åtal och fällande dom händer det att försäkringsbolagen inte polisanmäler misstänkta fall utan i stället väljer att hantera dem endast civilrättsligt.

-Ett annat problem med att så många polisanmälda försäkringsbedrägerier läggs ned är att vinsterna från försäkringsbedrägerier ofta investeras i annan brottslig verksamhet, säger Mats Galvenius.

Granskningsaktiviteten kommer redovisas i början av 2025. De eventuellt felaktiga nedläggningsbesluten kommer att sammanställas och återkopplas till Polismyndigheten. 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet