Kommentar: Tullen måste också kunna stoppa stöldgods att flöda ut ur landet

12 oktober 2020

Generaltulldirektör Charlotte Svensson skriver på DN Debatt 7 oktober att Tullverket saknar lagstiftning för att kunna agera effektivt mot den organiserade brottsligheten. Larmtjänst och Svensk Försäkring svarar på debattinlägget.

Tullen behöver inte bara kunna stoppa smugglingen av varor in till Sverige. De bör också kunna stoppa stöldgods som förs ut ur landet. Det har efterlysts av försäkringsbranschen i mer än 10 års tid. Även riksdagen har uppmanat regeringen att skärpa Tullens befogenheter. Ändå händer ingenting.  

Mats och Christina.jpg

Det är lovvärt att Tullverket efterlyser modernare lagstiftning för att bättre kunna motarbeta organiserad brottslighet vilket Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson lyfter på DN Debatt den 7 oktober. Huvuddelen av de åtgärder som efterlyses berör hur Tullverket ska få stopp på inflödet av narkotika, vapen och andra illegala och farliga varor till Sverige. Det är naturligtvis viktigt att komma åt denna smuggling som ett sätt att störa ut den organiserade brottsligheten i landet. Lika viktigt är dock också att se till att stoppa det flöde av stöldgods som flödar ut ur landet till avsättningsmarknader utanför Sveriges gränser. På så vis stör man ut den organiserade brottsligheten i båda riktningarna.

Svensk Försäkrings dotterbolag Larmtjänst uppskattar att stöldgods till ett värde av ca 1,5 miljarder kronor förs ut över gränserna varje år. Det handlar om exklusiva personbilar, bildelar, båtmotorer, vattenskotrar, entreprenadmaskiner, terräng­fordon och dyra cyklar. Bakom detta ligger organiserad brottslighet i form av internationella stöldligor.

Sverige är ett smörgåsbord för internationella stöldligor eftersom vi har gott om gods av högt värde, upptäcktsrisken är låg, straffen är låga och det finns goda transportmöjligheter österut dit de mesta av stöldgodset försvinner. Att ge Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods skulle vara ett effektivt sätt att kasta grus i maskineriet för stöldligorna. Idag måste tulltjänstemännen ringa polisen för att kunna stoppa stöldgodset. Det är sällan polisen hinner fram i tid.

Den enklaste åtgärden är att ge tulltjänstemännen befogenhet att själva stoppa utförsel av stöldgods. Det kan göras genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. I Finland har tullen denna befogenhet. Där finns också en upparbetad samverkan mellan tull, polis och gränsbevakning för att förhindra att internationella stöldligor rör sig över gränsen. 

Försäkringsbranschen har sedan minst 10 år tillbaka efterlyst liknande lagändringar som skulle innebär att utförseln av stöldgods skulle kunna stoppas. I våra kontakter med de politiska partierna förefaller alla stå bakom sådana åtgärder. Även riksdagen har upprepade gånger de senaste åren, senast för en dryg vecka sedan, riktat en uppmaning till regeringen att förstärka Tullens rätt att beslagta och stoppa misstänkt stöldgods från att föras ut ur landet. Ändå händer ingenting. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

Mats Galvenius, vd Larmtjänst

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

 

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.