Seminarium: Är Sverige ett drömland för organiserad brottslighet?

03 juli 2014

Försäkringsbranschen ser tydliga tecken på att organiserade kriminella nätverk ligger bakom allt fler stölder och bedrägerier. Genom låg upptäcksrisk och korta straffpåföljder är Sverige ett attraktivt land för den organiserade brottsligheten. Detta lyfte Larmtjänst, Svensk Försäkring och Stöldskyddsföreningen fram vid dagens seminarium i Almedalen om organiserad brottslighet.

Förra året anmäldes ca 21 000 inbrott och drygt 100 000 personer utsattes för id-kapning. Varje år betalar försäkringsbranschen ut mellan 6-8 miljarder kronor till orsak av exempelvis rån, stölder och överfall. Samtidigt ökar bedrägerierna kraftigt och har blivit en lukrativ verksamhet för kriminella nätverk i Sverige. Detta var siffror som Mats Galvenius, vd Larmtjänst, och Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen, presenterade vid dagens seminarium om organiserad brottslighet.

- Sverige är ett attraktivt land för den organiserade brottsligheten och det krävs åtgärder som brottsförebyggande insatser, insatser för att klara upp fler brott och tuffare tillämpning av straffskalan för att förändra detta, sa Mats Galvenius.

Henrik Olsson Lilja, advokat Advokatfirman Althin, ansåg inte att Sverige var något drömland för den organiserade brottsligheten. Han höll med om att brottsligheten blivit mer internationell men att den har minskat i Sverige. Att höja straffen var han emot eftersom han inte tror det har någon avskräckande effekt.

Lars Korsell, forskare BRÅ, tyckte det var svårt att bedöma hur omfattande den organiserade brottsligheten är. Han kunde däremot konstatera att det skett en förflyttning av brottstyperna med allt färre stöldbrott och fler bedrägeribrott.

Henrik Malmquist, chef rikskriminalpolisen, berättade om polisens arbete mot den organiserade brottsligheten. Han tyckte att polisen i Sverige har blivit mer effektiva i sitt arbete mot den organiserade brottsligheten jämfört med för 10 år sedan.
- Polisen har idag bättre metoder samt en bra samverkan för att effektivt kunna arbeta mot denna typ av brottslighet, sa han.

Göran Kellner, utredningschef If, var tveksam till den bild som Henrik Malmqvist presenterade. Han tyckte att Polisen bedrev ett bra arbete inom vissa delar i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Dock finns det brister. Vissa brottstyper är idag mycket fördelaktiga för den organiserade brottsligheten att ägna sin verksamhet åt. Exempelvis lyxbilsstölder.

- En person kan bli av med sin bil 4 gånger på kort tid. När tjuvarna vet att han/hon fått en ny bil från försäkringsbolaget kan de åka till samma adress och stjäla nästa. Det är stora pengar som kommer i omlopp, sa Göran Kellner.

Göran Kellner fick medhåll från Johan Pehrson, riksdagsledamot (FP), som också utlyste hårdare strafftillämpning till de som ägnar sig åt denna typ av brottslighet. Han tyckte det idag var för lätt att tjäna pengar på organiserad brottslighet samtidigt som de som ägnar sig åt detta inte tar några större risker. Utöver hårdare strafftillämpning föreslog han bättre samarbete inom EU och internationellt.

Dagens seminarium om organiserad brottslighet avslutades med en publikomröstning baserat på förmiddagens diskussioner; Är Sverige ett drömland för organiserad brottslighet. Majoriten, ca 75 %, svarade ja.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här