Larmtjänst vd ingår i referensgrupp i ett forskningsprojekt om brottslighet

27 januari 2022

I år startar SNS ett treårigt forskningsprojekt om brottslighet med fokus på hur kriminalitet med stor negativ inverkan på samhället kan motverkas. I projektets referensgrupp ingår Larmtjänsts vd Mats Galvenius .

Inom ramen för projektet belyses sådant som kommuners avhopparverksamhet, infiltrering av myndigheter, riskfaktorer för återfall i brott och effektiva sociala insatser för att motverka brott.

Det är för att bidra till hur brottslighet kan motverkas som SNS startar det treåriga projektet »Brottslighet och samhälle«. Projektets rapporter, seminarier och rundabordssamtal kommer att erbjuda möjligheter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Projektet ska även lyfta internationell forskning och belysa erfarenheter från andra länder.

I projektets referensgrupp ingår centrala samhällsaktörer från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhälle:

 • Eva-Maj Mühlenbock, ordförande, Advokatsamfundet
 • Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia
 • Eva-Lena Edberg, enhetschef, Arbetsförmedlingen
 • Karl Sandberg, HR-chef, Avarn Security
 • Thomas Rolén, generaldirektör, Domstolsverket
 • Marie Öhrström, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige
 • Camila Salazar Atias, kunskapsområdeschef, Fryshuset
 • Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor, Svenskt Näringsliv
 • Per Eleblad, ekonomidirektör, Försäkringskassan
 • Christina Eide, direktör på stadsledningskontoret, Göteborgs stad
 • Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminalvården
 • Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
 • Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna
 • Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg, Malmö stad
 • Johanna Sturesson, strategisk koordinator, MKB fastighets AB
 • Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet
 • Carin Götblad, polismästare, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
 • Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket
 • Åsa Ljusberg, chef för stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete, Stockholms stad
 • Mats Galvenius,vd Larmtjänst
 • Lise Tamm, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

Läs hela pressmeddelandet från SNS här>>>

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.