Försäkringsbranschen välkomnar Tullbefogenhetsutredningens förslag

18 december 2023

I dag lämnade Tullbefogenhetsutredningens sitt slutbetänkande till regeringen där utredningen bland annat föreslår att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras, förslag som försäkringsbranschen välkomnar.

Den 30 mars beslutade regeringen om ett nytt tilläggsdirektiv till den pågående Tullbefogenhetsutredningen som bland annat innebar att utredningen skulle lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. I dag överlämnade utredningens sitt slutbetänkande till regeringen där det föreslås flera kraftfulla åtgärder i arbetet mot den kriminella ekonomin, bland annat att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.

- Det här är något som försäkringsbranschen länge har verkat för och vi är därför glada för att utredningen har lyssnat på oss, säger Ronja Wildenstam, jurist vid Svensk Försäkring och Larmtjänst.

Utredningen konstaterar att det krävs ett effektivare arbete mot utförsel av stöldgods och att den gränsöverskridande tillgreppsbrottsligheten är omfattande och internationella brottsnätverk står för en stor andel av brottsligheten. Nätverkens verksamhet har en betydande negativ påverkan på samhället och är ett växande samhällsproblem. Med rätt insatser kan den gränsöverskridande tillgreppsbrottsligheten minska i omfattning. Bekämpningen av utförsel av stöldgods behöver prioriteras enligt utredningen och det måste göras fler ingripanden mot den. Polismyndigheten eller Tullverket föreslås därför få i uppdrag att särskilt rikta in sig på brottsligheten, om den ska kunna begränsas. Utredningen framhåller också att myndigheterna måste få det tillskott av resurser som krävs, alternativt besked om vilka mindre angelägna uppgifter som bör prioriteras ner.

Utredningen föreslår även att det införs ett nytt brott, utförselhäleri, för att utförseln av stöldgods ska kunna bekämpas effektivare än i dag. Själva brottet bör bedömas som en kvalificerad form av häleri och införas i brottsbalken.

Tullverket bör enligt utredningen få en aktiv roll i bekämpningen av utförselhäleri. En tulltjänsteman ges därför flera nya befogenheter. Att utreda brottet föreslås däremot vara en fråga för Polismyndigheten.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Larmtjänst och Svensk Försäkring kommer att fortsätta följa frågan. 

Läs pressmeddelandet från regering här>>>

Läs utredningen här>>>

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Registrera användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här. Efter lösenordsbytet loggas du in automatiskt.

Du kan även ringa in ditt tips på 020-325 325 Bifogade filer får max uppgå till 15MB. Du kan även klistra en länk till bilderna i tipsfältet