Kraftig ökning av båtmotorstölder i Gävleborgs län

20 oktober 2014

Antalet båtmotorstölder ökar kraftigt i Gävleborgs län. I år har det stulits 123 motorer vilket är en ökning med 224 procent jämfört med samma period 2013. Detta visar den senaste kvartalstatistiken från Brottsförebyggande rådet.

Båtmotorstölderna i Gävleborgs län ökar markant. Under perioden 1 januari till 30 september har det stulits 123 båtmotorer i länet, en ökning med 224 procent jämfört med samma period 2013.

- Det är nya grupperingar som opererar. Man stjäl flera motorer samtidigt vilket tyder på organiserade ligor, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Många stölder har ägt rum på natten för att på morgonen ta färjan från Kapellskär över till Estland. I augusti inträffade två liknande stölder i Söderhamn, där man ena gången stal man 8 motorer och andra gången 3 motorer. Motorerna anträffades dygnet efter dem stulits i Paldiski i Estland.

Under tredje kvartalet är antalet båtmotorstölder i länet som störst vilket följer den generella trenden för båtmotorstölder i landet. Båtarna används inte lika frekvent och lämnas obevakade under veckodagarna. Ändå är ökningen i Gävleborgs län anmärkningsvärd. Under tredje kvartalet har 88 motorer stulits vilket kan jämföras med 31 motorer under samma period 2013.

Totalt i landet har det polisanmälts 2015 båtmotorstölder under 2014, vilket är en minskning med 4 procent. I Stockholms län har det polisanmälts 487 båtmotorstölder, en minskning med 6 procent jämfört med 2013. Även Västra Götaland visar på en svag minskning och i år har det polisanmälts 447 båtmotorstölder. Det är en minskning med 9 procent jämfört med 2013.

- Polisen i Västra Götaland jobbar aktivt med Båtsamverkan och där kan man tydligt se att stölderna minskat på de båtklubbar som anslutit sig, säger Carina Birking.  

För att skydda sig mot båtmotorstölder rekommenderar Larmtjänst följande:

  • Stöldmärk din båt.
  • Använd godkända lås och se till att motorn sitter fast ordentligt.
  • Använd spårsändare.
  • Gå med i Båtsamverkan.
  • Se över hur båten förvaras under hela året.

              Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet.


Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör, tele: 08- 522 784 39, asa.sonnerby@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Glömt lösenord
Ange användarnamn. Ange lösenord.

Bli ny användare

Här kan du som jobbar med försäkring och utredning av brott registrera dig för att ta del av våra extranätssidor. Har du frågor om inloggning och lösenord maila webmaster@larmtjanst.se Extranätssidorna omfattas inte av utgivningsbeviset.

Registrera

Ange din registrerade e-postadress för att få ett nytt lösenord skickat till dig.

Byt ditt lösenord här